СДРУЖЕНИЕ ЕДИНЕНИЕ
СДРУЖЕНИЕ ЕДИНЕНИЕ
Екип от български учени и интелектуалци, създаден по инициатива на акад. Стефан Воденичаров, дълбоко убедени, че бъдещето на България е свързано обединението на обществото, с връщането към националните корени, към българската духовност, вяра, култура и образование.
 
 
Доц. Даниела Бобева
Доц. Даниела Бобева
Постове в управлението на държавата: Председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции, Министър на търговията и икономическото сътрудничество, Заместник министър-председател по икономическото развитие, вицепрезидент на Черномоската банка за търговия и развитие. Автор на над 60 научни публикации, от които 40 в чуждестранни престижни издания.
Доц. д-р Цвета Маркова
Доц. д-р Цвета Маркова
Окръжен съдия в гр. Варна от 1998 до 2002г.

Председател на Държавната Комисия по Сигурността на информация (ДКСИ) от 2002 до 2012г.

Ръководител Катедра „Национална сигурност“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Акад. Георги Марков
Акад. Георги Марков
Специалист по нова и съвременна история за която е обнародвал 21 монографии и 200 студии и статии.

Директор на Института за исторически изследвания при БАН 1993 г. – 2011г.

Акад. Марков е свързан с редица родолюбиви инициативи. Автор е и на обобщаващи трудове за поуките от историята.
 
 
 
 

Красимир Дачев
Красимир Дачев
Висше юридическо образование, специализация: Американско право и правни институции – Залцбург, Австрия

Национален комитет за космически изследвания – 1978-1989
 
Председател на СД на Свилоза АД

Член на Бизнес Консултативен съвет за Югоизточна Европа (BAC for SEE)

Член на УС на БТПП

Член на работна група на високо равнище „Индустрия 2030” към ЕК

Акад. Стефан Воденичаров
Акад. Стефан Воденичаров
Председател на БАН от 2012 – 2016г.

Министър на образованието младежта и науката – 2013г.

Автор на 70 патента и над 160 публикации.

Ръководител е на 207 научни проекта и 21 научни разработки в областта на енергетиката и отбраната.
 
 
 
 
 
 

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми