Национален сбор
за единение на българите

Ние разбираме ЕДИНЕНИЕТО не като помирение по отношение на исторически събития и факти, а като обединение около общи цели и приоритети за бъдещото развитие и просперитет на България.

Предлагаме да се приемат следните решения

Да се организира всенародно допитване за приемането на „Национална стратегия за единение“, която да съдържа следните предложения:
1. Да се инкриминира насаждането на остра конфронтация сред обществото, която подкопава националното единство и българската държавност и обслужва единствено чужди интереси.
2. Да се изключат от обществения и политически живот носителите на корупция и грабителство. Наказателна отговорност и обществена нетърпимост към крадците на народното богатство и законова конфискация на заграбеното. Лустрация за политиците на всички нива, обогатили се от престоя си във властта.
3. Като съществена стъпка към национално помирение да се създаде Институт за национална памет, който да направи исторически обективна оценка на дейността и архивите на органите на държавна сигурност от 1925г. досега. В института да се включи и дейността на Комисията по досиетата.
4. Да запазим надпартийния характер на тази инициатива и да създадем „Съвет на старейшините“, включващ личности с безспорно признание и авторитет в обществото, който да служи като коректив на всяка власт, да издига глас срещу всяка несправедливост и всяко отклонение от начертания път и да бъде гарант за спазването на свободата на словото и за осигуряването на обществения интерес. Интересът на обществото трябва да бъде над всичко!

Допитването да се проведе през 2019 година. Едновременно с него да се организира всенародно обсъждане на документа на български учени, индустриалци и общественици „ВЪЗГЛЕДИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ“. След това, но в рамките на 2019г., документите да бъдат връчени на Народното Събрание, което да приеме НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

В Стратегията да бъдат включени основните цели, които трябва да бъдат постигнати в дългосрочен план в най-важните области на развитие на България и да се съдържат:
1. Решителни и дългосрочни мерки за спиране на демографската криза.
2. Стимулиране възпитанието на децата, качествено образование, съобразено с потребностите на държавата и обществото, както и грижи за българската наука и култура.
3. Борба с бедността чрез премахване на бюрократичните спънки и подкрепа за стопанската инициатива. Подкрепа на българския производител стремящ се към създаването на продукти с висока добавена стойност.
4. Достатъчно средства за ефективната дейност на органите на сигурността и армията, гаранти за оцеляването на българската държава.
5. Независима от политиците съдебна система, гарант на демокрацията, а не обслужваща силните на деня.
6. Достойна и съобразена с българските национални интереси външна политика.
7. Въвеждане на конституционно изискване важните за страната и обществото закони и решения да се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от народните представители. Въвеждане на института на индивидуалната конституционна жалба.
8. Законово ограничаване на престоя във властта на всички нива не повече от времето, съответстващо на 2 пълни мандата.
9. Стриктно прилагане на конкурсното начало в държавната администрация.
10. Здравеопазване – достъпно и качествено.

Да се приеме призив към българските граждани, застанали зад нашата инициатива, на предстоящите европейски, национални и местни избори да подкрепят партиите, движенията и личностите, които публично се присъединяват към нашите идеи и поемат задължението за реализацията им в обществения живот.

ПЪТЯТ КЪМ ЕДИНЕНИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ Е ОТКРИТ!

Вижте интервюто на Акад. Воденичаров в предаването „Още от деня“ на БНТ1:
Акад. Воденичаров: Бедни сме, защото не произвеждаме стоки с добавена стойност

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми