детски книжкиЦветна книжка с есетата на отличените участници в VI Национален младежки конкурс за есе с международно участие „Приятелството в нашия свят“ ще подарява в навечерието на Деня на народните будители Народно читалище (НЧ) „Родина-1860“. Екземпляри от изданието ще получат културните институти, читалищата и общината в Стара Загора. Конкурсът има за цел да развива творческото писане, да стимулира оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис у деца между 7 и 18 години. Есетата са на български или други езици, родни на участниците, написани са през годината и не са публикувани.

Участниците са разделени в две възрастови групи – от 7 до 13 и от 13 до 18 години. Тази година в конкурса са се включили 70 деца от България, Турция, Македония и Русия. Работите са оценявани от 4-членно жури – Сашо Серафимов, Кремена Митева, Димитър Никленов и Филип Димкоски.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми