Регионален исторически музей - Стара ЗагораС вход свободен за бащи (братя, чичовци, дядовци, наставници) и техните деца се включва на 16 юни, неделя Регионалният исторически музей в Стара Загора в Националната кампания „Да бъдеш баща“. Кампанията има за цел да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето и е част от международната кампания MenCare.

От населението по света три и половина милиарда са мъже. Обединяващото между много от тях е, че са бащи – четирима от всеки пет мъже. Дори да не са биологични родители почти всички имат връзка с деца в ролята на доведени бащи, братя, чичовци, дядовци, учители, наставници, треньори или приятели, сочи сайтът на кампанията.

Много мъже обаче не са ангажирани с грижите за децата. Но според изследвания мъжкото присъствие в живота на децата е фактор, който прави по-добър не само живота на децата и на жените, а и на самите мъже. То се отразява благоприятно и на равенството между половете и предотвратява насилието над деца.

MenCare е глобална кампания за подкрепа на бащинството, а мисията й е да насърчава включването на мъжете като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. Осъществява в над 20 страни на територията на петте континента.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми