inflationЗагубите, които нанасят на спестяванията на българите растящите цени, възлизат на близо 2.19 млрд. лева годишно, изчислиха експерти на Impetus Capital. Посочва се, че при годишна инфлация 4.2% (с толкова по официални данни е поскъпнал животът в България от януари 2019 г. до януари 2020 г.) и при почти нулеви лихви по депозитите, се получава обезценяване на спестяванията от 3.62 процента годишно. Така на всеки 100 лева на влог в банка за година вложителят губи 3.62 лева.

Загубите на българите от инфлацията и ниските лихви в банките вероятно са по-големи от посочените от финансовата институция Impetus Capital, която работи с официални данни на българската държава, ако се съди по изказвания на специалисти в областта на икономиката. Според някои от тях ръстът на икономиката е по-нисък от посочения. Преди дни зам.-председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси проф. Румен Гечев обясни, че сравнителният анализ показва, че митниците и Министерството на финансите умишлено са подали погрешна информация на НСИ и БНБ. Депутатът посочи, че растежът на икономиката не е 3,3% , а значително по-нисък. Експресните данни на НСИ, обявени наскоро, са за икономически ръст за четвъртото тримесечие на 2019 г. от 3,5% спрямо същия период на 2018 г. Това поставя под въпрос и реалния ръст на инфлационния процес, който може би е по-висок от официално посочения от властите.

Но въпреки инфлацията и ниските лихви на банките хората продължават да внасят пари в трезорите, защото очевидно се страхуват да търсят алтернативи за своите средства, не познават финансовите пазари и борсовата търговия. При това далеч не всеки в състоянието на криза има достатъчно големи суми, за да инвестира например в апартамент или друго скъпо недвижимо имущество.

Българите влагат едва 2,4% от свободните си пари в акции и дялове на компании. За сравнение в страните от Източна Европа този процент е средно 20% от спестяванията, показват данните на Impetus Capital. Влоговете на сънародниците ни в диапазона между 5000 и 50 000 лева са на обща стойност 26,12 млрд. лева, което е средно 15 000 лева. Притежателите на такива влогове обикновено са най-активната инвеститорска група в растящи компании по света, посочват финансовите консултанти. Но у нас нещата не стоят така заради финансовата некомпетентност на мнозинството от хората, несигурността във финансовата сфера и опасенията от въвличане в различни схеми за измами. А това е реалност, от която вече три десетилетия не сме в състояние да се откъснем.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми