Кръгла маса за изграждане на Регионален иновационен център за ЮгозападаВ Благоевград беше обсъдена възможност за откриване на Регионален иновационен център, които да обслужва всички градове в Югозападна България.
Целта на подобен център е подпомагането на научно-изследвателската и иновационната инфраструктура на района. Самото подпомагане би се осъществило чрез сътрудничество между двата университета в града – Югозападния и Американския университет и бизнеса. Сътрудничество би обхванало и техническите средни училища в областта.

На срещата присъстваха както представители на общинската и местната власт, така и такива от двата университета, бизнеса и ИКТ сектора. Самата концепция на проекта се фокусира върху амбицията, до следващата година, България да постигне напредът в иновационното си представяне в Европа. Няколко предприятия от района са изявили желание да се включват в проекта, като ще работят с тясно сътрудничество с научноизследователски организации, обединени заедно в идеята за развитието на местната икономика.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми