Кръгла маса за изграждане на Регионален иновационен център за Югозапада

/Кръгла маса за изграждане на Регионален иновационен център за Югозапада

Кръгла маса за изграждане на Регионален иновационен център за ЮгозападаВ Благоевград беше обсъдена възможност за откриване на Регионален иновационен център, които да обслужва всички градове в Югозападна България.
Целта на подобен център е подпомагането на научно-изследвателската и иновационната инфраструктура на района. Самото подпомагане би се осъществило чрез сътрудничество между двата университета в града – Югозападния и Американския университет и бизнеса. Сътрудничество би обхванало и техническите средни училища в областта.

На срещата присъстваха както представители на общинската и местната власт, така и такива от двата университета, бизнеса и ИКТ сектора. Самата концепция на проекта се фокусира върху амбицията, до следващата година, България да постигне напредът в иновационното си представяне в Европа. Няколко предприятия от района са изявили желание да се включват в проекта, като ще работят с тясно сътрудничество с научноизследователски организации, обединени заедно в идеята за развитието на местната икономика.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми

2019-03-30T17:28:48+02:00