Неотложни мерки за определяне и реализиране на национални цели и приоритети на БългарияНиколай Коев

У нас се преклонихме доземи на парата. Както се казва – „парица-царица”. Друг е въпросът, че едни нахлузиха златната корона и вирнаха нос, а други забиха поглед в земята от унижение и отчайваща бедност. При това първите си въобразиха, че ще летят вечно на крилата на своите осъществени житейски мечти, а вторите се вайкат и проклинат съдбата си, загубили дори нормална реакция да се борят за човешки права. Над всички обаче е държавата. Тази, която някому е позволила да се извиси в собствените си очи, а останалите е оставила да съществуват в посредственост. А именно нея, която понякога с патос наричаме Отечество, може да въздигне самочувствието на своите поданици. Но с разумно и компетентно управление, ангажирането на всички за градивен труд, справедливо и прозрачно разпределение на финансовия ресурс и най-важно – с ясното определяне и изпълнение на национални цели и приоритети, които трябва да единяват нацията за по-добър живот и откриват за нея достойна перспектива.

Отдадено на своята отговорност да предлага реални експертни решения от изявени учени и интелектуалци за по-добър живот в страната, Сдружение „Инициатива Единение” формулира „Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България”„Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България”„Възгледи за национални цели и приоритети за устойчиво развитие на България”. Документът, който получи широка гласност благодарение на вдъхновителя и председателя на организацията академик Стефан Воденичаров и неговите съратници, възбуди прения по актуални въпроси на деня и бъдещето ни. Като цяло обаче политиците не проявиха достатъчно сетивност за предлаганите рационални модели, чиято необходимост налага вече самият живот с възникващите многобройни предизвикателства и проблеми. Ето защо с поредица от публикации в нашия сайт ще се постараем да ви запознаем с определените неотложни мерки на Сдружението за преодоляване на състоянието на криза в редица области на общественото ни и икономическо развитие.

Първите две теми са свързани със здравеопазването и демографската политика. Безспорно е, че точно към неблагополучията в тези сектори се фокусира и голяма част от недоволството, но и тревогите на нацията за нейното бъдеще и изобщо… за оцеляването й. Достатъчно е да споменем драматичното стапяне на населението у нас с 16% през последните три десетилетия, както и лидерството ни по смъртност, нисък прираст, висока емиграция и лутащата се в лабиринта от експерименти, реформи и неефективност родна здравна система.

Ето какво записа в своето издание „Неотложни мерки за определяне и реализиране на национални цели и приоритети на България” Сдружение „Инициатива Единение”:

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 • Извършване на основен преглед и корекция в здравното законодателство с експертна оценка за ефекта от въздействието на законите.
 • Отмяна на регистрацията на държавните и общинските болници и на общопрактикуващите лекари по търговския закон. Да се въведе заплащане на медицинския труд на база постигнати резултати.
 • Въвеждане на електронната регистрация и контрол във всички елементи на здравната система.
 • Корекции и усъвършенстване на здравноосигурителния модел.
 • Ревизия на модела на финансиране на здравната система с цел по-рационално използване на средствата и намаляване на високия дял на разходите на гражданите за здраве.
 • Официализиране на националната здравна карта, укрепване на мрежата от държавни и общински болници с ангажимент на държавата към финансирането и управлението им.
 • Разработване на комплекс от мерки за подготовката и задържането на медицински кадри в страната и средноевропейско заплащане на техния труд.

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

 • Обвързване на социалните помощи и детските надбавки със социалните услуги и с цялостна оценка /не само на семейните доходи, линия на бедност и т.н./ на грижите за детето в семейството, /посещение на училище, успеха в училище, намаляване на прекомерно ранната брачност и раждаемост и т.н./.
 • По отношение на затворените общности – задължителна образователна интеграция с използване на утвърдените практики в света, като материалните стимули се дават само след постигнати определени резултати.
 • Разглеждане на обезлюдените региони като райони със специфични проблеми и целенасочена държавна политика, синхронизирано с мерките в областта на миграцията.
 • Финансово стимулиране от държавата на раждането на три и повече деца в семейства, които работят, плащат данъци и поддържат образованието на децата си.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми