проф. Ганчо ГанчевИзоставаме съществено от Румъния и от другите страни от Източна Европа, съобщи макроикономистът проф. Ганчо Ганчев – преподавател в Югозападния университет. „Има някакво разминаване между оценките, които правителството дава само на себе си, и обективните факти, които наблюдаваме.“, смята проф. Ганчев.

„Оттам идва и известно недоволство и чувство за неудовлетвореност. Ако България иска реално по-голямата част от населението да се чувства по-добре, би трябвало да ускорим темповете на растеж, а ускоряването на темповете предполага друг тип политика“, смята той. Правителството на Бойко Борисов обявява, че поддържа стабилност в областта на публичните финанси, като тази стабилност се разглежда като предпоставка за постигане на устойчив дългосрочен растеж, казва професорът, но според него страните, които постигат по-добри резултати, провеждат монетарна и фискална политика. „Ние сме във валутен борд и практически правителството не провежда фискална политика, а Централната банка по начало не може да осъществява монетарна политика, при което всички инструменти за ускоряване на икономическия растеж на практика са блокирани. Това е фундаменталната причина за нашето системно изоставане. Ние не провеждаме активна политика, която да стимулира икономиката“, подчерта още икономическият експерт.

Друг макроикономист, доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания към БАН отбеляза, че българите сме все още едва наполовина европейци и оставаме на последно място в ЕС. „С тези бавни стъпки, нямаме абсолютно никакъв шанс да догоним Европа“, категоричен е Сарийски и добавя, че и инвестициите намаляват, а е важно и качеството им.

Икономическите експерти на Национална Инициатива Единение също препоръчват на правителството конкретни мерки за по-успешно и устойчиво икономическо развитие на страната, което ще даде възможност да се подобри и жизнения стандарт на българите.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми