Искра МихайловаВърховната административна прокуратура (ВАП) възложи на министъра на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро извършването на незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, внесени от страни от Европейския съюз (ЕС). Обект на ревизията следва да бъдат: ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“. Предприемането на акцията се налага предвид голямата обществена значимост на проблема и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората.

Очаква се да бъдат проверени издадените разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО), включващи изгаряне на отпадъци. Ще трябва да се установи дали дейността на ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“ по обезвреждане или оползотворяване на отпадъци отговаря в пълна степен на разрешената им такава по реда на ЗООС и ЗУО. МОСВ следва да установи налично ли е изискуемото оборудване (филтри и др.) в посочените дружества съгласно издадените разрешителни, както и да се установят лицата, които извършват идентична дейност с резултат замърсяване или увреждане на околната среда. При установяване на данни за извършено престъпление ще се уведомят незабавно органите на МВР и съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката ще се изпрати на ВАП.

Проверката за установяване на нерегламентирано изгаряне на отпадъци обаче е част от цялостния проблем с отпадъците, който засяга безконтролното им натрупване от местни източници, както и вноса на неотговарящи на изискванията такива от други европейски страни. За това е необходимо след тази първа положителна стъпка, която обаче трябва да се извършва коректно и без политически чадъри над някои от проверяваните обекти, да се пристъпи към комплексно решаване на проблема с отпадъците, които продължават да се натрупват и да превръщат България в боклукчарник на Европа, посочват експерти.

Докато някои личности и компании продължават да печелят пари от търговията и използването на боклуците, използвайки пролуките в законите и липсата на контрол от страна на властите, над страната ни надвисва опасност да понесе санкции от европейските институции в размер от над 500 милиона евро заради недоброто управление на отпадъците. За това предупреди в интервю за „Хоризонт” евродепутатът и бивш министър на екологията Искра Михайлова по повод откритите на пристанище Варна тонове италиански боклук.

Според нея към момента държавата ни е под наблюдение от Брюксел и трябва спешно да предприеме мерки, за да бъдат избегнати евентуалните последствия. „Санкциите могат да бъдат от всякакво естество, като се започне от специална проверка за инвестициите, направени с европейски ресурси в управлението на отпадъци, а те не са малко. Следва преминаване през спиране на финансирането на такива дейности, а се стигне и до сериозното обвинение, че ние не прилагаме европейското законодателство на територията на България.“, смята евродепутата Михайлова.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми