парламентътЛюбомир Михайлов

Седмица след въведеното извънредно положение в страната на 13 март заради коронавируса у нас, парламентът прие „Закон за действия по време на извънредното положение“. Реакцията по повод на този акт се прие с преобладаващо разбиране от обществото, независимо от поредицата строги ограничителни мерки. Сега остава да чакаме и първите обнадеждаващи резултати, които да ни отдалечат от зоната на най-засегнатите от вируса страни в Европа, която се оказа в центъра на обявената от Световната здравна организация пандемия във връзка с разпространението на Ковид-19. Прави впечатление и активността на ангажирани с проблема официални лица да придобием лекарствени препарати за лечение на заболели, което допълнително всява надежда за ограничаването и преодоляването на последиците от заразата.

Дебатът преди приемането на закона продължи над 12 часа, като започна с шоу на групата на партията „Воля“, чиито лидер Веселин Марешки и една от депутатките на партията се явиха в парламентарната зала с маски на лицата и в защитно облекло. Номерът обаче не беше посрещнат добре от другите депутати, на които предстоеше да обсъдят около 100 страници текст с подробностите на проектозакона. Започналите след това продължителни и наситени със спорове, остри изказвания и изяви на партийни гледни точки дебати бяха разбираеми. Защото едва ли в парламента досега е обсъждан подобен сложен законодателен акт за действия в сложна ситуация, застрашаваща здравето на хората, техния социален статус и настоящето и бъдещето икономическо развитие на страната.

Дори наименованието на новия закон възпламени искри между опозицията и управляващите. Лидерът на БСП Корнелия Нинова например поиска да бъде обсъден въпросът за държавния резерв и премиерът Бойко Борисов да обясни колко пари има в него и как тези средства ще бъдат изразходвани. Спор между управляващи и опозиция възникна и по други проблеми, сред които необходимо ли е и армията да участва в прилагането на противоепидемичните действия и законно ли е това.

Депутатите в крайна сметка разрешиха на военните да използват физическа сила и помощни средства, но само ако това е абсолютно необходимо. Парламентът даде правомощия на военнослужещите и да могат да извършват проверки за установяване на самоличност, да ограничават придвижването на лица и превозни средства до пристигането на полицията. Условията и реда за участието на военни лица в тези действия ще се определят по-късно с акт на Министерския съвет. Дали това е успокоително, или не, ще разберем в предстоящите дни.

При спора за мерките срещу спекулативното повишение на цените БСП предложи глоба от 20 000 лева до половин милион, както и отнемане на 15% от годишните доходи за търговците, които спекулират с пазарната стойност на изделията, а също и задължение за фирмите надценката на стоките да не надхвърля 20%. Но в закона влезе само санкцията сегашната една година затвор за спекула с цените да бъде увеличена на три години.

Парламентът даде право на работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работниците без тяхното съгласие, като бе решено държавата да покрива за сметка на фонд „Безработица“ 60% от дохода на лица, чиято работа е засегната от извънредното положение. В срока на действие на извънредното положение се спират процедурите по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Приети бяха и строги мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса, сред които карантиниране на предполагаеми вирусоносители и заболели, ограничения на движението и събиране на много хора на обществени места, по парковете и магазините, движението между градовете, защитата при пазаруване на хора над 60-годишна възраст.

Извън дебата и закона като цяло остана обсъждането на мерки за спасяване на икономиката от последиците на епидемията, сред които въпросът за финансовите „инжекции“ за застрашените фирми. Особено важно е в бъдещите обсъждания по тази важна тема властите задължително да потърсят мнението на компетентни експерти извън административната власт, което за жалост не е честа практика. Правилността на решенията в тази област са особено важни, защото освен от ударите на вируса, българската икономика, както и икономиките на другите европейски държави, ще бъдат засегнати и от наближаващата „дълбока рецесия“, прогнозират анализатори.

Както се вижда от постановките на новоприетия закон за извънредното положение, в него са включени безпрецедентни управленски решения, но те не се отнасят само за нашата страна. Същият или подобен подход, съобразен и със специфичните условия и манталитет на гражданите, прилагат или ще приложат и други европейски държави. Добре е все пак, че това вече се разбира от повечето българи. Има доста признаци, че успоредно с тревогата, гражданите у нас се съобразяват със строгите мерки, но и проявяват загриженост за здравето на другите хора.

Именно в тази трудна обстановка солидарността и единението при изпълнението на предпазните мерки срещу новия опасен за здравето и също така рискован за икономиката коронавирус могат да спасят държавата от срив с трудно предсказуеми последици. Ето защо точно сега овластените и опозицията, а особено медицинските специалисти с подкрепата на обществото, трябва да концентрират съвместните си усилия и действия за минимализиране на заплахата, въздействието и последствията от пандемичната зараза.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми