влакНа 19 октомври 2018 г., в „Зала София“ на Гранд хотел София, под патронажа на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще се състои „Железопътен форум-2018“.

Тази година темата на събитието е „Железопътен транспорт – стратегия за развитие“, а организатори са Национално сдружение – Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП) и Научно-технически съюз по транспорта (НТСТ).

Конференцията с международно участие се осъществява с подкрепата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Асоциация на европейските съюзи на железопътните инженери (UEEIV), Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС) и Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС).

В рамките на форума ще вземат участие организации и фирми, свързани с провеждането на транспортната политика на ЕС в страната, железопътното строителство, предлагането на материали и услуги за нуждите на железопътния сектор, както и извършващи жп превози. В конференцията с международно участие ще се включат и представители на академичните среди.

Началният час на събитието е 10.00 ч.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми