емигрантиПарите, които българските емигранти превеждат по банков път и носят при идванията си в страната, имат значително по-голяма роля за икономическото развитие на България от чуждите инвестиции. Работещите в чужбина наши съотечественици са изпратили през 2018г. на своите близки 2,395 млрд. долара (2,13 млрд. евро), се отбелязва в доклад на Световната банка. В тази сума влизат само парични преводи по банков път, без да бъдат отчитани парите в брой, които влизат в страната.

Преводите от българи в чужбина през миналата година са се увеличили с 8,6% спрямо предходната година. Изпратените пари от българските емигранти са 3,8% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

По този показател се нареждаме на първо място в ЕС, като парите на емигрантите имат най-голяма роля за българската икономика в сравнение с останалите страни от ЕС. Тези пари са с около 40% повече от преките чужди инвестиции в страната, които според данните на БНБ през 2018г. възлизат на 1,532 млрд. евро. С парите от емигрантите техните близки в страната покриват текущите си разходи за живот, като храна и дрехи, но част от средствата се влагат и в имоти.

Увеличават се и парите, които изнасят от страната работещи тук чужденци. През 2018г. тези средства са 221 млн. долара, което е ръст с 11% в сравнение с предишни години.

Очевидно ролята на парите на българските емигранти в нашата икономика и общество ще нараства. Агенция Ройтерс съобщи, че за да търсят препитание и по-добър живот само за Германия всеки ден заминават по 27 българи. През 2018г. общо 27 000 наши съотечественици са се прeселили в най-развитата икономически европейска страна. За тях и близките им това е добре, но за държавата ни е зле. Защото емигрантите ни са придобили професия тук и биха останали в страната, ако имаше по-големи възможности за приложението на техния труд и за добро заплащане.

Изтичането на работна ръка, а и на „мозъци“, всъщност е ощетяване на страната и нацията и затормозяване на нейното развитие. Процесът на отлив на човешки ресурси от по-бедни към по-богати държави е световна тенденция и той ще продължи. Но държавата трябва да полага повече усилия за създаването на нови работни места и стимули в духа на целите и приоритетите на Национална Инициатива Единение. Защото в противен случай опасността Отечеството да остане без млади хора и необходимата работна сила, включително и висококвалифицирани специалисти, е реална. Трябва ли да го допуснем?!

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми