среща-дискусия на Национална инициатива „Единение”Срещата-дискусия за „Бъдещето на България чрез обединение на българската нация”, определено привлече вниманието на участниците със своята актуалност. Верни на патриотичния си и социален рефлекс обаче, дебатиращите дори излязоха от зададените параметри на темата и поставиха акцент върху сегашното тревожно състояние в ключови области на обществения живот. Не спестиха разочарование и критики, говориха открито, влизаха в полемика и даваха препоръки за излизане от състоянието на застой. Напълно закономерно обединението на българската нация бе оценено като крайна необходимост и условие за напредък, но и като дълг към идните поколения.

Ето някои от важните акценти в изказванията, които определиха общия дух на тази навременна проява на Национална инициатива „Единение” – гр. София:

„Никога обществото ни не е било така разединено”.
„Призовавам чрез дискусия да се обединим около няколко национални цели”.
„Надявам се постановките ни за преодоляването на застоя да бъдат обект на внимание на управленията на страната, независимо кои ще бъдат те”.

Академик Стефан Воденичаров

„Продължаваме да хабим национална енергия и историческо време”.
„Трябва да осмислим миналото”.
„Крайно време е политическите партии да видят народа обединен”.

Академик Георги Марков

„Неприятно ми е след 30 години демократична България да обсъждаме обединението”.
„Необходимо е спазването на принципите- почтеност към себе си, почтеност към хората, които ръководиш, лоялност…”
„Приемаме закони и доктрини, но резултати няма”.

Генерал Златан Стойков

„Конфронтацията бе издигната в ранг на държавна политика. Това трябва да се преодолее”.
„Академичната мисъл осъзна, че ключът кам нашето оцеляване е в единението”.
„35 обществени организации подкрепят ЕДИНЕНИЕТО”.

Доцент Йордан Величков

В предоставената от БЧК зала за нуждите на дискусията прозвучаха и призиви за „социален идеал”, но и придружени от констатацията, че това е трудно постижимо в сегашното силно диференцирано общество. С тревога бе засегнат и демографският срив и припомнен тъжният факт, че ние сме единствения народ, който за четвърт век е „загубил ¼ от своето тяло, главно млади хора”. Участници в проявата изтъкнаха и необходимостта от „мощно движение за единство”, а така също, че политиката е призвание за професионалисти.

След дискусията бе приета Декларация на Националната инициатива „Единение” – гр. София, а така също избрано ръководство на столичната му организация.

Оповестена бе и подкрепата за „Единение” от страна на гражданското сдружение „Гражданско общество за България”.
/документите публикуваме отделно/

Своята солидарност с дейността и позициите на НИ „Единение” заявиха и регионалните структури на организацията в Перник и Благоевград.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми