къща за гостиКъщи за гости плачат за прокурор, заради извършени нарушения при използването на европейската субсидия за изграждане, реновация или преустройства на 253 обекта. Ще трябва да се върнат общо 46.4 млн. лв., съобщават от Държавен фонд “Земеделие“ (ДФЗ). Сред санкционираните е и къщата за гости, използвана за лични нужди от бившия зам. министър на икономиката Александър Манолев.

Самият Манолев бе обвинен за конфликт на интереси, защото е бил в управата на Земеделския фонд, отпуснал над 391 хил. лв. безвъзмездна субсидия уж за къща за гости. От този скандал тръгна и проверката на ДФЗ на общо 288 проекта, които са получили общо 81 млн. лв. евросубсидия. В същата позиция са още 157 проекта, на които е наложена пълната санкция и трябва да върнат изцяло общо 43.1 млн. лв., останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3.3 млн. лева.

От публикувания от ДФЗ предварителен списък на бенефициентите, срещу които на 15 ноември т.г. бе открито производство за налагане на 100% санкция, става ясно, че Манолев е сред получилите най-високи субсидии за къща за гости. Още 33 проекта имат да връщат сходни суми. Изрядни са се оказали едва 23 проекта, а резултатите от проверките на 12 други инвестиции все още се обработват.

Сега е ред на компетентните държавни органи да си свършат добросъвестно работата, при това без значение на сегашното или минало обществено положение на засегнатите лица. И това е така, защото скандалната злоупотреба с десетки милиони евросубсидии засилва впечатлението в Брюксел, че отделяните целеви средства за България не се използват по предназначение. Не трябва да се забравя и обстоятелството, че самият ЕС е в период на реорганизация, с която се стреми да посрещне както вътрешните си проблеми, както и очаквани световни финансови предизвикателства. Ето защо подобни негативни явления, които съпътстват не само проектите за къщи за гости, със сигурност ще се имат предвид в Еврокомисията, която се очаква да бъде доста по-пестелива при отпускането на средства за страните-членки на европейското обединение.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми