Голямата епископска базилика в ПловдивСъс специална система от матови стъкла, която се използва за пръв път в България, ще бъде покрита Голямата епископска базилика в Пловдив, когато добие завършен вид. Изграждането на мащабния проект напредва с огромни темпове и се очаква да бъде завършен изцяло наесен.

Покривът на базиликата ще бъде оформен като зелено пространство с минерални елементи. Осветлението ще е енергоефективно, с датчици, които измерват нивото на осветеност и регулират силата на осветителните тела. Предвижда се когато бъде завършена, базиликата да е изключително красиво осветена през нощта.

Тук са открити изключителни мозайки, които вече са покрити и защитени. Завършени са и ограждащите стени и конструкцията на първия етаж и северния кораб. Готови са електро и ВиК връзките, както и хидроизолациите и топлоизолациите по ограждащите стени. Площадът ще бъде преобразен тотално – на негово място ще има зелена зона, места за почивка, 49 паркоместа за автомобили и два за туристически автобуси. Тук ще бъде издигната също детска площадка и информационен център с кафене, а за удобното придвижване има и велоалея, която е свързана с останалата градска мрежа за велосипеди. Заради разкриването на историческата сграда община Пловдив затвори едно от пътните платна в центъра на града, за да се превърне цялото пространство в един истински музей на открито.

Възстановяването на Голямата епископска базилика се финансира от Фондация „Америка за България“, а площадът пред нея и техническата инфраструктура се изграждат със средства на община Пловдив. В началото на април миналата година Голямата базилика и римските мозайки на Филипополис бяха включени в индикативния списък на ЮНЕСКО за значими културни обекти.

Голямата базилика на Филипопол e антична църква, която е функционирала през V – VI век. Тя е най-големият раннохристиянски храм, открит на територията на България и един от най-големите на Балканския полуостров. Базиликата е трикорабна, с една абсида в източния край на средния кораб. Корабите са разделени от 14 подпорни колони, които са изградени в следния ред: две мраморни и една зидана. В западната част на обекта е имало атрий с колонада от трите страни. Храмът се намира в непосредствена близост до съвременната католическа църква „Свети Лудвиг” в центъра на Пловдив. Голямата базилика е построена в началото на V век върху по-стара сграда със сходни размери, а вероятно и функции. Тя е разрушена в средата на VI век по неясни засега причини, като се предполага, че е станала жертва на варварските нашествия по това време в района. Базиликата има изключително големи размери. Общата й дължина е 86,33 метра, а ширината й възлиза на близо 40 метра.

Предполага се, че базиликата е била епископска, за което се съди от сравнително големите размери на сградата, богата украса с мозайки, както и специфичната форма на олтарната част. Сградата е проучена до ниво на оцелелите мозаични подове. Освен тях, между находките на храма има и останки от колони с малък диаметър. Според изследователите това свидетелства за наличието на галерии, но голяма е вероятността те да са от олтарната преграда. Всички разкрити помещения са настлани с изключително ценни многоцветни фигурални мозайки. Тук са установени два строителни периода. В мозайките преобладават характерни за втората четвърт на V век геометрични мотиви и изображения на птици. Очаква се пълното разкриване на базиликата да даде повече информация за живота преди 1500 години в района. Според специалистите, реставрираният обект ще се превърне в един от най-важните от археологическа гледна точка в цялата страна и един от най-ценните на Балканите.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми