проф. Атанас СемовРазмерът на глобите за нарушения по пътищата не трябва да бъде увеличаван, а трябва да е обвързан с дохода на нарушителя, така че всеки да го заболи еднакво. 100 лв. за един човек е реална санкция, а за друг – това са джобните за деня. Това е мнението на конституционния съдия проф. Атанас Семов по актуалния и обсъждан сега проблем с увеличаващите се нарушения в автомобилното движение и нарастващите престъпления по улиците в градовете и по пътищата в страната, извършвани от пияни шофьори.

Според него няма достатъчно политическа и управленска воля да се приемат такива мерки. В интервю за БТВ проф. Семов подчертава, че в никакъв случай по-суровите глоби за джигитите на пътя не са достатъчни. Неговото мнение гласи, че най-вероятно мерките не се харесват на хората, защото са ограничаващи. „Трябва да има промяна в законодателството, така че глобите да се събират. Процедурите за заплащането на глобите у нас са тромави и остарели. Събираемостта е под 50%, а в цивилизования свят тя е над 95%.“, подчертава професорът. Той уточнява, че според официални данни на Еврокомисията България е единствената страна в Европа, в която смъртността по пътищата не намалява. Също така той коментира, че от пътнотранспортни произшествия всяка държава членка губи годишно между 1% и 2% от БВП. Изчислено за България това означава около 1,5 млрд. лв. преки загуби.

„Има опростена система, която свързва камерите на КАТ с административно наказващия орган, а него с пощите. Важно е да се отбележи, че законовият режим за поставяне на камери е усложнен. По трудно е да се сложи камера, отколкото да се вземе разрешително за строеж. Кому е нужно това?“, отправя въпрос проф. Семов. Той привежда пример с Франция, където са поставили голям брой камери, които са обвързани с пощите, което е довело до значителен спад в смъртността по пътищата.

„Трябва да се поставят повече камери, чиято стойност се изплаща в рамките на 3 до 6 месеца”, призовава юристът. И отбелязва, че камерите носят приходи в бюджета и резултат. Той допълни, че за 1000 камери са нужни около 15 млн. лв. Ако с 1/3 бъде намалена смъртността по пътищата, а и травматизмът, това може да донесе приход за държавата в размер над 2 млрд. лв. за 10 години, категоричен е професорът и заявява: „Това би спомогнало и за решаването на проблемите, породени от демографската криза, в която от години се намира България”.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми