новородениОбщина Монтана ще подпомага финансово семейства на млади хора в общината, които имат първо или второ дете, съобщи кметът Златко Живков. Той уточни, че от днес започва приемът на документи за получаване на финансова помощ от 300 лева за първо дете и 500 лева – за второ, и обяви какви са условията по гласуваната наскоро от общинския съвет в Монтана наредба за подпомагане.

Право на подпомагане ще имат семейства, които не са оставили детето си за отглеждане в институции или приемни семейства; ако двамата родители имат навършени 18 години; ако и двамата имат завършено поне средно образование; ако имат постоянен и настоящ адрес в община Монтана; ако имат непрекъснати здравноосигурителни права и нямат задължения към община Монтана. Право на подпомагане имат семейства, чиито деца са се родили след 1 януари 2019 година.

Общината иска да стимулира финансово младите хора да живеят и да отглеждат своите деца в Монтана, но не иска да превръща децата в бизнес за родителите, обяви Златко Живков.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми