протест срещу насилието над жениДемонстрация по повод на Международния ден на ООН за борба с насилието над жени се проведе в София. Тя премина с призиви за защита на пострадалите и по-ефективна намеса на държавните органи за справяне с проблема. Тревожното явление е разпространено в световен мащаб и затова и в други европейски столици имаше масови акции срещу него. Според нови данни, през последните няколко години насилието над жени застрашително се разраства.

Протестът премина през центъра на София, където участниците запалиха свещички пред парламента в памет на жертвите на насилие. Според 14-те организации, ангажирани с проблема, държавата не предприема докрай необходимите мерки за предотвратяване на фрапиращи убийства и случаи на брутално издевателство и насилие в семейна среда, както и срещу цялостната дискриминация по полов принцип.

Организаторите и участниците в демонстрацията посочиха факти от черната статистика за домашното насилие, жертви на което през 2018 г. са станали 28 жени. Те изразиха тревога от липсата на законодателни промени за защита на потенциалните потърпевши и по-строги санкции за извършителите на този вид престъпления.

Домашното насилие е един от най-големите проблеми у нас, като ревността е най-честият мотив за него. Според актуален доклад на фондация „Анимус“, всяка четвърта българка е подложена на насилие във всекидневието и дома си. През 2018 г. над 1500 жени и деца са били жертви на физически и психически тормоз, докато през 2017 г. цифрата е 1300. За последните четири години, включително 2019 г., убитите жени са почти 100, макар че според фондацията може да има и неидентифицирани жертви. През последните три години с 50% са се увеличили убийствата на жени, извършени от съпрузи, партньори и близки роднини, сочи доклад на МВР от началото на 2019 г. През 2016 г. те са 22, за 2017 г. са 27, през 2018 г. – 33 жени. От началото на 2019 г. живота си изгубиха 7 жени, а други бяха жестоко пребити. Справка от 7 окръжни съдилища показва, че в над 90% от случаите убийствата на жени са извършени от мъже, като 2/3 от убийствата са извършени в дома на жертвата.

Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените 25 ноември е обявен с Резолюция на Общото събрание на ООН на 17 декември 1999 г., но активистки от различни организации го отбелязват още от 1981 г. Тази дата води началото си от жестокото убийство през 1961 г. на трите сестри Мирабал – политически активистки в Доминиканската република, чиито живот бе отнет по заповед на диктатора Рафаел Трухильо (1930-1961).

Посланието на протеста в София бе, че държавата и нейните институции трябва да обърнат сериозно внимание на проблема. Необходимо е не само да се събира статистика за насилието над жени, но и на базата на сериозен анализ на причините за това отрицателно социално явление да се предприемат превантивни мерки и се създаде към МВР база данни за пострадалите. Освен това демонстриращите настояват за криминализиране със закон на всички форми на насилие, основано на пола, а така също въвеждането на задължителни програми за обучение на психолози, полицаи и съдии, което да им даде възможност да разпознават домашното насилие и предприемат ефективни мерки срещу него. Отново бе представено и искането за създаване на специални центрове, които да подкрепят жените, пострадали от домашно насилие.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми