спящо бебеСред проблемите, пред които се изправя България през новата 2020 г., може би на първо място по своята актуалност и значимост за нацията и страната стои силно неглижираната в държавата вече няколко десетилетия катастрофална демографска криза. По този показател се нареждаме на позорното първо място в Европейския съюз. И макар мрачната статистика за бързо стопяващото се население за 2019 г. още да не е готова, то тя едва ли ще бъде повод за оптимизъм и очакване за спиране на устойчивата тенденция за прогресивното ни намаляване.

Вече оповестяваните данни на Националния статистически институт за 2018 г. сочат, че у нас през този период са проплакали 62 000 бебета. Момчетата са с над 2000 повече от момичетата. Най-много са новородените в София – 13 000. Спадът за осем години е от над 10 000 бебета годишно. Затова пък през 2010 г. на бял свят са се появили над 75 000 деца.

Очакванията за раждаемостта в следващите десетилетия са тя да продължава да намалява основно поради свиването на родилните контингенти. Факторите, които оказват въздействие върху вземането на решение за раждане и отглеждане на дете, са комплексни и се отнасят до създаване на по-спокойна, предвидима и сигурна социално-икономическа, обществена и семейна среда.

В края на 2018 г. населението на България е било 7 000 039 души, което е почти с два милиона по-малко в сравнение с 1988 г. Тоест, стопяването ни през 2018 г. е с близо 46 000 души главно заради високата смъртност и ниската раждаемост, се казва в документ на Националния статистически институт. При това не е тайна, че нивото на смъртност у нас продължава да е едно от най-високите в ЕС.

Намаляването на раждаемостта се съпровожда със засилване на трудовата емиграция. При продължаването на тези негативни за страната социални процеси до 30 години българското население ще спадне с още една четвърт, а след 50 години страната ни ще бъде първа в света по депопулация, посочват експерти. Съдбовният въпрос изчезва ли България отдавна стои на дневен ред, а неглижирането му от отговорните институции е равносилно на престъпление срещу народа и обществото.

Още през 2014 г. Национална инициатива „Единение“ формулира насоките, в които следва да се насочат усилията за възпиране и изход от катастрофалната демографска криза, която все повече се задълбочава и застрашава съществуването на българската нация. Отдадена на своя дълг пред обществото НИ „Единение“ предлага конкретни мерки за демографската политика на държавата. А те са:

  • обвързване на социалните помощи и детските надбавки със социалните услуги и с цялостна оценка (не само на семейните доходи, линия на бедност и т.н.) на грижите за детето в семейството (посещение на училище, успеха в училище, намаляване на прекомерно ранната брачност и раждаемост и т.н.).
  • по отношение на затворените общности – задължителна образователна интеграция с използване на утвърдените практики в света, като материалните стимули се дават само след постигнати определени резултати.
  • разглеждане на обезлюдените региони като райони със специфични проблеми и целенасочена държавна политика, синхронизирано с мерките в областта на миграцията.
  • финансово стимулиране от държавата на раждането на три и повече деца в семейства, които работят, плащат данъци и поддържат образованието на децата си.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми