независим финансов одитФинансовите отчети на малко над 15 000 фирми са били заверени от независими одитори през миналата година. При между 200 000 и 300 000 действащи предприятия у нас това е изключително нисък брой, отбелязаха от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

На пресконференция вчера ръководството на института се противопостави на исканията на работодателските организации за спешни промени в Закона за счетоводството, с които от задължителен финансов одит да се освободят хиляди малки и средни предприятия, предаде в. „Сега“.

За целта работодателите настояват двойно да се завишат праговете за балансовата стойност на активите и приходите от продажби, като се изравнят с критериите за малко предприятие. Те настояват също така да се премахне задължителното одитиране на акционерните дружества, когато те нямат продажби и нает персонал.

Тези промени ще освободят от бюрократичната тежест близо 6500 предприятия, което ще им спести общо 13 млн. лв., показват сметки на работодателските организации.

Бизнесът дори обвини държавата, че през 2016г., когато е въведена директивата за задължителния независим финансов одит, умишлено е бил раздут обхватът му, за да се осигури работа на одиторите.

Промяната в Закона за счетоводството ще бъде гледана в данъчния пакет за 2019г., който се обсъжда в Народното събрание. Позицията на бизнеса вече срещна подкрепа от „Обединените патриоти“.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми