ваксина срещу COVID-19Българска ваксина срещу коронавируса се разработва в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН. Доц. д-р Пенка Петрова – директор на института съобщи, че дейността около ваксината е частично финансирана от Института „Пастьор“ в Париж, тъй като нашият институт е член на неговите институтски мрежи.

Разчита се също и на възможността за пренасочване на средства от оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, каза доц. Петрова. Тя добави, че финансирането от тази европейска програма е в рамките на по-голям проект, който се изпълнява от четири института на академията в направлението „Биомедицина и качество на живот“. По този начин учените от БАН обединяват усилията си в този по-голям проект, по който ще се изследват и антивирусни вещества, ще се прави лекарствен дизайн, ще се търсят нови подходи за диагностика на вирусните инфекции, ще има и разработка на ваксини.

За клинични изпитания при мишки и хора е още рано да се говори. На този етап не може също да се прогнозира и кога ще имаме българска ваксина за коронавируса, защото разработването на една ваксина е много дълъг процес, който трябва да мине през всички етапи, обяснява доц. Петрова. Проектът за разработването на ваксината е двегодишен, а негов ръководител е доц. Андрей Чорбанов.

Институтът по микробиология е един от най-големите институти на БАН и в него има департаменти по обща микробиология, биотехнология, вирусология, имунология и по инфекциозна микробиология. В системата му работят около 140 учени, има и 60-70 души помощен персонал, като най-важното негово международно участие е в мрежата на институтите „Пастьор“, коментира директорът.

Над 80 фармацевтични гиганти в десетки страни започнаха още през януари да работят за ваксина срещу COVID-19. Похвални са усилията на учените от БАН, които също се включват със свои проект в тази важна дейност. Защото всъщност колкото по-бързо се създаде ефикасна ваксина, толкова по-голям е шансът на човечеството да се избави от опасната зараза, която нанася все по-големи щети на хората и икономиката в национален и световен мащаб. Тези усилия, както и много полезната за обществото работата на БАН в икономическата, социалната и други области, заслужават по-голямо внимание от правителството, което трябва да стимулира науката и учените при разпределянето на средствата и в борбата срещу пандемията от коронавируса.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми