еврозонаБългария може да се присъедини към валутно-курсовия механизъм ERM, т.е. така наречената чакалня на еврозоната, през първото или второто тримесечие на 2020 година. Това прогнозира ръководителят на Европейския съвет по банково преструктуриране Елке Кьоних. Водещата институция в процеса е Европейската централна банка, а отговорът й се очакваше в средата на лятото или в началото на есента.

Кьоних е първият високопоставен европейски представител, който очертава новите срокове. Тя следи процеса по присъединяването ни към чакалнята за еврозоната, тъй като заедно с него ще влезем в тясно сътрудничество в Банковия съюз. Това означава, че българските банки ще започнат да правят вноски в европейския фонд по преструктуриране, а не в националния. Именно този фонд е част от съвета, ръководен от Кьоних.

“Трябва да видим на какъв етап е изпълнението на критериите, за да може Европейската централна банка да даде зелена светлина. Мисля че към момента очакването е в първото или второто тримесечие на следващата година, нека изчакаме, за да видим.“ коментира Кьоних.

След като България влезе в чакалнята за еврозоната и пристъпи към тясно сътрудничество, ръководената от Елке Кьоних институция ще одобри плановете за преструктуриране на българските банки. Според нея единственият въпрос, който ще засегне банките веднага, е свързан с фонда за преструктуриране.

„Веднъж, след като България влезе в тясно сътрудничество с единния банков съюз, българските банки ще започнат да плащат вноски в единния европейски фонд за преструктуриране. Също така, средствата, натрупани в националния фонд, трябва да се прехвърлят при нас. Ние вече водим разговори по този въпрос.“ – поясни Кьоних. От думите й става ясно, че след като България влезе в чакалнята за еврозоната, ръководената от Кьоних институция ще одобри плановете за преструктуриране на българските банки. Съществуването на такива планове е задължителна процедура, смятана за буфер при евентуален негативен развой.

България избра неподходящ момент за кандидатстване във валутния механизъм ERM II заради процеса по смяна на ръководните постове в институциите на блока, който тече в момента. Това смята финансистът и преподавател в УНСС Димитър Чобанов. Това предполага, че процесът по влизането на страната ни в „чакалнята“ на Еврозоната може да се забави.

Присъединяването ни към Еврозоната е свързано с много позитиви, но крие и немалко рискове. България за момента не изпълнява критерия за инфлацията. Това, че равнището на доходите и производителността е по-ниско от средното за ЕС, определя равнището на цените, които са по-ниски от средните“, обяснява експертът. Чобанов казва още, че процесът на догонване в това отношение се нуждае от бърз растеж на икономиката и цените. Но възниква въпросът – това постижимо ли е при сегашната кризисна икономическа ситуация в страната? Иначе ползите от присъединяването ни към еврозоната са безспорни, уточнява той. Сред тях са по-ниските транзакционни разходи за бизнеса, по-ниската цена на кредитиране, по-добрият имидж за чуждите инвеститори и т.н. Членството в еврозоната реално означава и по-силна интеграция с ядрото на ЕС, а също и един независим институционален надзорник върху банковата ни система в лицето на ЕЦБ. При традиционно слабите и силно политически зависими финансови институции в България, това е голям плюс за държавата и обществото, е мнението на експертът.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми