национален осигурителен институтНаправена по поръчка на Националната агенция за приходите анкета показва, че очакванията на българите за пенсиите, които ще получават на старини, са свързани с много страхове и съмнения. Проучването има за цел да установи какво е отношението на гражданите към данъците и удръжките за социално осигуряване.

Ето реакциите за състоянието в сектора в съответствие с получените данни. Само 55,7% от хората смятат за сигурно твърдението, че колкото повече осигуровки внася човек докато работи, толкова по-голяма пенсия ще получи на старини. Останалите или не са съгласни с това (29,6%), или не могат да преценят (14,7 %). 48% от българите са осигурени на минималния праг за съответното работно място. Само 41,9% са осигурени над този праг, а останалите или не знаят или дори са под него.

Над 19% от анкетираните са заявили, че ще прехвърлят парите си от частен пенсионен фонд в НОИ, а други 37% не знаят дали ще го направят. Основната причина за прехвърлянето е, че НОИ е по-сигурен от частните фондове (73% от желаещите да прехвърлят парите си). Но освен това повече от половината от тях смятат, че така ще получават по-голяма пенсия.

Най-голям е делът на посочилите, че най-често укривани са данъците от наеми (59,3% от анкетираните) и ДДС (44%).

Основното нещо, което според хората трябва да се промени, за да започнат повече граждани да плащат налозите си, е изискването за по-голяма прозрачност в разпределението на разходите на хазната (45% от анкетираните). За 38,4% е важно да бъдат повишени качеството и количеството на предлаганите срещу данъците услуги, а 36% искат по-голяма справедливост при разпределението на парите в хазната. Намалението на налозите остава чак на четвърто място (35,5% от анкетираните), като много хора са дали повече от един отговор.

Страховете за бъдещите им пенсии, които за мнозинството българи и сега са мизерни, както поставянето на зависимост между плащането на данъци и изискването за по-голяма прозрачност за разходите на държавната хазна, показват висока степен на недоверие между гражданите и властта. Това е проблем, който руши демократичните устои и стабилността на обществото, което се нуждае от Единение между хората и управляващите, за да се решават с общи усилия проблемите в държавата и да се върви към напредък в интерес на Отечеството.

Любомир Михайлов

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми