знамена България и ЕСВ поредния мониторингов доклад на Европейската комисия за България еврокомисарите препоръчаха на 22 октомври отмяна на продължаващия вече 12 години Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) за България. Това становище обаче не безусловно, а в замяна на мониторинг на национално ниво, последван от механизъм за наблюдение на ниво ЕС.

Така отиващият си председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер изпълни обещанието си към премиера Бойко Борисов, че до края на мандата му в Брюксел България ще излезе от мониторинговия механизъм. Същевременно Юнкер остави окончателното решение на други европейски институции. В доклада за изпълнение на ангажиментите в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност се отбелязва последователната работа на България по изпълнението на тези препоръки от предишния доклад. Посочва се обаче, че е необходимо да продължи работата за превръщането на българските ангажименти в конкретно законодателство.

Еврокомисарите смятат, че България е изпълнила условията по механизма за сътрудничество и проверка по всичките 17 препоръки от миналата година и че отбелязаният напредък е достатъчен, за да се обмисли прекратяването на действието на механизма за сътрудничество и проверка. Лансира се идеята, че страната трябва да наблюдава трайното изпълнение на реформите чрез новосъздаден български Съвет. Именно той ще действа след приключването на наблюдението на ЕК, като неговите констатации ще се използват в бъдещия диалог с ЕК в рамките на всеобхватния механизъм за върховенството на закона в ЕС. Преди да вземе окончателно решение за тази идея, ЕК ще трябва да вземе предвид становищата на Съвета на ЕС и на Европейския парламент.

Дата за нов мониторинг доклад не е определена, а Румъния остава под наблюдение по досегашния модел, се отбелязва в информациите от Брюксел.

В обобщение на темата може да се каже, че в случая на България се предлага замяна на съществуващия механизъм за мониторинг с друг механизъм, но това е въпрос с неясен конкретен отговор в бъдеще, защото не е известно какво мисли по предложението на Юнкер новото ръководство в Брюксел. Затова мнозина посветени по проблема не възприемат твърденията на представители на властта, че мониторингът на ЕС над България се премахва. Всъщност той остава, но под друга форма. По-добре би било в случая управляващите да обърнат внимание на онази част от доклада, в която ясно се посочва, че “отговорността на националната власт за осигуряването и зачитането на върховенството на закона и безпроблемното функциониране на държавата е вътрешна конституционна отговорност на всички национални правителства към техните граждани“.

Проблемът е, че все още в държавата ни не е осигурено „зачитането на върховенството на закона и безпроблемното функциониране на държавата“. Именно в разрешаването на този неразрешен досега проблем може да помогне със своята експертиза НИ „Единение“, според която именно стабилната държавност и независимата съдебна система могат да осигурят нормално развитие и благосъстояние на България. Развитата демократична система със спазване на конституцията и съдебна власт на справедливостта и духа на закона, а не „вратички“ в законодателството, са сред основните цели и приоритети на Сдружението.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми