свинеМинистерството на земеделието и храните направи промени в Наредбата за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти, регламентираща броя животни, които могат да се отглеждат в личните стопанства и изискванията към фермите. Те засягат както големите ферми, така и стопаните, които гледат животни за лична употреба.

Причината е, че за чумата няма ваксина и няма друго решение на проблема освен засилването на био защитата чрез по-сериозни мерки. Това обясни директорът на Дирекция „Животновъдство“ в Министерството на земеделието и храните Силвия Василева.

В личните стопанства, където се отглеждат прасета, хората трябва да имат отделно облекло, както и да дезинфекцират обувките си преди влизане. „Мерките, които трябва да се въведат, не са скъпи“, изтъкна Василева. „Единственият начин да се справим със заболяването е именно да гарантираме био сигурността така, че да предотвратим неговото разпространение. Мерките са свързани със спазване на една култура на отглеждане и лична хигиена. Когато сме отговорни по този начин при отглеждането на животните, тогава ще гарантираме здравето и качеството на суровината, която даваме, и в същото време ще може да предотвратим разпространение на заболяването и зараза на съседния двор, в който също се отглеждат прасета“, допълни Силвия Василева.

В личните стопанства с наличие на прасета, които не могат да бъдат повече от три при това без свине майки, стопаните трябва да имат специално облекло, както и да дезинфекцират обувките си преди влизане в помещенията за отглеждане.

Над 9,5 млн. лева, в единична ставка от по 300 лева, вече са раздадени на стопани, за да могат те да извършват почистване и дезинфекция срещу африканската чума по свинете. Такава финансова подкрепа е получена от над 32 000 собственици на лични стопанства. Хората, които отглеждат прасета в т. нар. заден двор, вече ще могат да имат само до три животни вместо до пет. В тях, както и досега, няма да е разрешено отглеждане на свине майки. На личните стопанства, фамилните ферми и големите индустриални ферми ще им се налага да се подчиняват на строго определени правила за био сигурност. Те трябва да предприемат мерки за дезинфекция, за достъп до фермата, изисквания за мястото, където се отглеждат животните.

Не само при дребните стопани, но и във фамилните ферми има ограничаване на броя на отглежданите свине. Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки, но не повече от 200 броя животни общо. Има изискване за квадратура на помещенията за свинете, както и те да са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, с повърхности, подходящи за почистване, измиване и дезинфекция.

Засилените мерки за биозащита са необходими, но експерти отбелязват, че с новата наредба за отглеждане на животни се затвърждава монополът на големите индустриални ферми. Отбелязва се също, че новите по-строги изисквания ще поставят в най-трудно положение българите, които отглеждат свине за изхранване на семействата си, а ще бъдат облагодетелстват големите свинекомплекси и ферми. Едва ли отпуснатите помощи от 300 лева за прасетата в „задния двор“ ще са достатъчни, за да се справят с новите изисквания за биозащита, смятат специалистите. Сега засегнатите от африканската чума производители, но и особено малките стопани, разчитат на европейско финансиране за облекчаване на тежката ситуация в сектора, тъй като България е сред най-засегнатите държави от болестта.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми