бизнес климат в БългарияБизнес средата в България се влошава повсеместно, показва редовното месечно проучване на Националния статистически институт, извършено сред мениджъри и собственици на големи предприятия. Общият показател на бизнес климата намалява с 3,1% спрямо нивото от юли, като понижение на показателите се регистрира във всички основни сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Най-голям е спадът в промишлеността. Показателят в промишлеността през август се понижава с 0,8. Въпреки благоприятните прогнози за бизнеса и производителността през последния месец се засилва негативното влияние на фактора „несигурна икономическа среда“, който измества на второ място затрудненията на предприятията поради недостига на работна сила.

Ситуацията в строителството през август също се е влошила значително спрямо юли, като основна причина затова са неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Показателят на бизнес климата в тази област спада с 5,1 пункта. За следващото тримесечие компаниите предвиждат неблагоприятни условия заради увеличение на клиентите със закъснели плащания. Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бранша. На второ и трето място като притеснения за фирмите са конкуренцията и икономическата несигурност, въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на негативното въздействие на тези фактори.

Влошено е положението с бизнес климата и в търговията на дребно, където пречка се оказват умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за състоянието на предприятията. Бизнесът показва резервирано отношение към продажбите през следващите три месеца заради конкуренцията, недостатъчното търсене и несигурната икономическа обстановка. Търговците предвиждат известно увеличение на цените, макар преобладаващите очаквания да са за запазване на ценовото равнище през следващите три месеца.

И в сектор услуги се отчитат негативни настроения на собствениците и мениджърите. През август показателят за услугите се понижава с цели 4,9 пункта. И в тази област конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основни пречки за развитието на бизнеса, като анкетата отчита засилване на негативното влияние на първия фактор.

Негативната тенденция за бизнесклимата през август, вероятно ще продължи и през следващите месеци. За това може да се съди по оценката на Световната банка за правене на бизнес в България (Doing business 2019), в която неотдавна бе посочено, че през тази година страната ни пада с 9 позиции по-надолу – от 50-то отива на 59-то място. В доклада от 2019 г. губим места по редица критерии, включително по „отваряне на фирма“, „плащане на данъци“ и „закриване на фирма“.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми