президентът Румен РадевНаучните институти на БАН и учените ни са нашият национален капитал, призван да отваря вратите на България по света, да търси рационалните решения в сложно време. Това убедено заяви президентът Румен Радев по повод отбелязването на 150-годишнината от създаването на БАН. Според държавния глава човечеството е изправено пред много проблеми, на които само науката може да даде отговори.

„Българската наука работи активно в сътрудничество с партньорски центрове, използва оптимално европейската концепция за отворена наука“, посочи президентът. В същото време той отбеляза, че днес нашите учени нерядко са принудени да търсят призвание в чужди научни центрове и лаборатории. От своя страна по повод на юбилея министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отчете, че през последните години държавата и учените са в добър диалог. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски пък очерта най-големите постижения на академията, запазили ни лидерство по света. Той не спести обаче и думи за нерешените проблеми, които препятстват равномерното развитие на водещата научна институция.

Различни мнения се чуха в дните на отбелязването на 150-годишнината от създаването на БАН, предложиха се идеи за издигане на ролята на науката и учените при съвременните условия в България. В своите популярни публикации НИ „Единение” дава не само добър ориентир, но и предлага конкретни решения за развитието на науката у нас. В специализираните разработки по темата се посочва, че основна задача на системата на науката във всяка страна е да произведе и поддържа високо експертно равнище. А добре известно е, че във всяко нормално и преуспяващо общество именно държавата следва да носи основната отговорност за развитието на системата на науката, а не да остава встрани от това свое неизменно задължение.

Експертите на НИ „Единение“ са категорични, че трябва да се актуализира стратегията за научни изследвания, като се отчитат формулираните приоритети в „Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020“. При това в документа изрично се посочва и изискването изследователската дейност да не се ограничава само върху приоритетните за момента направления, което дава допълнителни възможности и широта в търсенията на учените.

ЛМ

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми