Агенция „Митници“Министерският съвет направи промени в Устройствения правилник на Агенция „Митници“ и на Класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата по неговото прилагане, съобщиха от пресцентъра на правителството.

Агенция „Митници“ се структурира в Централно митническо управление и териториални дирекции. В структурата на Централно митническо управление се създават две главни дирекции – Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“.
Преструктурират се териториалните структури на управление в Агенцията с цел по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции и задачи, постигане на по-голяма бързина в работните процеси и по-голяма ефективност при управлението на човешките ресурси в администрацията.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми