Начало2020-04-02T17:20:24+02:00
ОСТАНЕТЕ СИ У ДОМА!!! ТОВА Е ВАЖНО ЗА ВАС, ЗА БЛИЗКИТЕ ВИ, ЗА ВСИЧКИ. БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ И ЕДИННИ В БОРБАТА С КОРОНАВИРУСА. ИЗПИТАЙТЕ РАДОСТТА ОТ ОБЩУВАНЕТО В СЕМЕЙНА СРЕДА.
Сдружение Инициатива Единение - символ

Сдружение „Инициатива Единение“

екип от български учени и интелектуалци, по инициатива на акад. Стефан Воденичаров

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

Ние от Инициатива „Сдружение Единение“ помним нашия ангажимент пред обществото да преминем към поредица от активни действия за спасяване на България, но в сегашната криза се въздържаме от решителни прояви, които биха попречили на нормалния ход за възстановяването на страната. Като отговорни граждани подкрепяме усилията и мерките на изпълнителната власт за овладяването на пандемията от коронавирус в Отечеството.

Прочетете повече >

БИЗНЕСЪТ И РАБОТЕЩИТЕ ЩЕ НИ ИЗВАДЯТ ОТ КРИЗАТА

Доц. Даниела Бобева

 • И при лош вариант на кризата икономическият спад няма да е с повече от 5% за тримесечие.
 • ЕС няма координиран отговор за справяне с кризата, ЕЦБ спасява само страните от еврозоната.
 • Добре е, че мерките на правителството се обсъждат с работодатели и синдикати.
 • Необходима е прозрачност при раздаването на помощта за компаниите.

Пандемията с коронавируса се развихря по света, включително в България. Всички я преживяват с тревога заради пораженията върху здравето на хората и очакваните икономически щети. Българското правителство също обяви мерки за финансова подкрепа на бизнеса. Отговори на интересуващи обществеността въпроси дава в предаване на БНР известният икономист и университетски преподавател проф. Даниела Бобева. Тя е бивш министър на търговията и икономическото сътрудничество и вицепремиер в две служебни правителства.

Прочетете повече

НОВО ИЗДАНИЕ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПОРЕДИЦА НА СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ”

Стратегия за възможни промени в образованието и науката - корицаСтратегия за възможни промени в образованието и науката

Вярно на своята установена практика Сдружение „Инициатива Единение” издаде най-новата си книга: „Стратегия за възможни промени в образованието и науката”. Трудът е дело на Акад. Петър Кендеров и Чл.кор. Стефан Хаджитодоров. Той е част от специализираната поредица на Сдружението, ориентирана към разработването на стратегически приоритети и цели, пред които е изправено съвременното българско общество. Научният анализ с изразена практическа стойност разкрива състоянието в значимите за днешното и бъдещото ни развитие области на образованието и науката, но и дава ценни препоръки за усъвършенстването им в съответствие с новите реалности и предизвикателства на времето. Както и досега „Инициатива Единение” има амбицията със своите тематични издания, дело на изтъкнати наши учени в отделните направления, да съдейства на централните и местните органи, както и на специализираните институции в тяхната работа за приемането на решения, отстраняването на трудностите и постигането на устойчиво развитие в България.

Новата книга на Сдружение „Инициатива Единение” прочете в PDF формат ТУК.

СЕДМИЦАТА

Сред стените на надеждата

размисълНиколай Коев

Един глобален вирус ни направи доброволни затворници. За първи път останахме сред стените на домовете си, в които дори не сме се вглеждали. Сред най-близките ни хора, които започнахме пак да изучаваме. Взаимно се откривахме, преоткривахме, изненадвахме, но и разочаровахме. Всичко бе сведено до един запечатан в някакви си квадратни метри живот, чиято свобода преди щедро разпилявахме. Но именно жаждата ни за него и страхът да не го загубим, ни даваха сили да съществуваме в кафеза на нашето еснафско обиталище с надежда да си гарантираме някакво утре.

Прочетете повече >

ВЕСТИ +

ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Съвкупността от националните цели и приоритети за устойчиво развитие на България обуславят система от взаимно обвързани конкретни държавни политики за едновременното гарантиране на:

 • Съхранена национална идентичност в глобална и динамична среда;

 • Развита демократична държавност в многополюсен свят;

 • Устойчиво икономическо развитие в конкурентна глобална среда;

 • Стабилна система на националната сигурност;

 • Съдебна власт, според традиционните разбирания за справедливост;

 • Ефективна административна система, насочена към резултатност;

 • Приоритетно развитие на националния човешки капитал и информационното общество.

Условия за високо благосъстояние на българските граждани могат да бъдат създадени в добре функционираща държава с устойчив институционален ред.

ДИСКУСИОННА ЗОНА

Това е територията на свободното слово! Това е мястото, където всеки може да изрази мнение! Това е полето за сблъсък на идеи! Използвайте тази възможност по нелекия ни път към истината за България.

– Какви конкретни стъпки трябва да се предприемат?
Отговор от НИ „Единение”:
– Желанието Ви за по-голяма конкретика е напълно обосновано. Та нали цели три десетилетия, цяло едно поколение, все говорим общи приказки – за евроинтеграция, за лоялност към партньорите, за пазарна икономика, за ценности, за възраждане на икономиката, за темпове на растеж, за национални интереси, за преосмисляне на миналото и т.н. и т.н. без край. В резултат горе-долу всичко изброено си остава само добри намерения без покритие. Реалността показва, че държавата и държавността ни са поставени под въпрос, мнозинството от хората живеят бедно в условия на засилваща се бездуховност и направо – отчаяние. Ето защо, осъзнавайки всичко това, Сдружение „Инициатива Единение” предприе конкретни действия за налагане на експертност при решаването на болните въпроси пред обществото. Започна се от изработването от истински, а не мними специалисти, на анализи и програми за развитие в отделните направления на живота. Следващата стъпка, пак целенасочена, е да бъде организирана широка дискусия на политици, общественици, представители на гражданското общество, които да седнат заедно на една „Кръгла маса” и приемат конкретни решения за нашето по-нататъшно развитие. Този, силно се надяваме, честен разговор може да се осъществи и в различна политическа обстановка – действащ, служебен или експертен кабинет. Важно е в крайна сметка да напуснем порочния кръг на непрекъснато възпроизвеждащи се проблеми, които не ни водят напред. Напротив, връщат ни много назад и отдалечават от нормалността, към която всички се стремим. Програмите и целите на „Единение” са насочени единствено към мобилизиране на енергията на обществото около конкретни цели, формулирани от най-добрите експерти, подкрепени и от упълномощените в момента политически фактори. В нашите действия няма елементи на кариеризъм и „политическа коректност”, а единствено сериозни усилия за прогонване на апатията и отчаянието и излизане от състоянието на задълбочаваща се и всестранна криза чрез целенасочени мерки за спасение на Отечеството.
– Вие наистина ли мислите, че народът е толкова късопаметен?
Отговор от НИ „Единение”:
– Действително нищо не трябва да се забравя. Има добри и лоши спомени, към които човешката ни природа ни кара да се връщаме периодично и по различни поводи. Едва ли е рационално обаче да живеем само със спомените. Днешните предизвикателства пред държавата ни са достатъчен аргумент за активност и насочване на положителна енергия към развитие, от което повече от всякога се нуждаем с оглед на сегашното състояние в държавата. Ако обаче поставяме под съмнение всичко и всеки, пък и свързваме определена полезна за обществото активност с минали събития и факти, то неусетно се превръщаме в хора от друго време, неспособни да възприемат това, което ни се случва, пък и другото, което трябва да се направи за избавяне от унизителната посредственост.
– Иска ми се да вярвам, но винаги ми свети червен светофар, ха, ха, светва жълтичко…, пак червено със синичко, жълтичко и едни непознати цветове, които не припознавам.
Отговор от НИ „Единение”:
– Доста обезверяване струи от Вашата реакция. Вероятно има и причина за това. Много ни лъгаха през годините и продължават да го правят. Затова, както се казва, „хората вяра не хващат”. И въпреки всичко трябва да се търси някаква по-сигурна опора, тъй като в противен случай не ни чака нищо добро. Без да претендираме, че сме открили универсалната „формула на спасението”, то нашето Сдружение не пести усилията си да внуши на управляващите от всички цветове и нюанси необходимостта от строга експертност при формулирането на целите и пътищата за тяхното постижение. Вярвам ще се съгласите, че до нерадостното положение днес стигнахме с голямата помощ на т.н. „калинки” във всички области на обществения ни, политически и стопански живот. Тоест, борбата с некомпетентността, необуздания кариеризъм и корупцията, съчетани с пословичната народна апатия, са в основата на българската национална драма днес. Трябва ли да чакаме да стане още по-лошо?!
– За да има реална независимост, първо трябва да се освободим от зависимостите в нас. Да изчистим съвестта си и да действаме с нагласата, че това, което правим, е за бъдещето на децата, народа и държавата ни.
Отговор от НИ „Единение”:
– Прекрасно сте го казали. И много правилно. Бихме добавили само, че преодоляването на зависимостите в нас изисква и усилия на волята. Защото с гражданска пасивност и празно критикарство едва ли ще се постигнат хубавите цели, които очертавате за бъдещето на всеки един, а и на всички българи заедно.
– Каква независимост, когато няма държава. Има територия, която ползваме. Всичко останало е фалш и прах.
Отговор от НИ „Единение”:
– Не трябва да изпадате в униние, независимо от състоянието в държавата. А що се отнася до „територията”, то ние всички не трябва да имаме нагласата, че се ползваме от нея, а всеки поотделно да я възприема като свое Отечество, за което трябва да милее и работи. Иначе наистина съществуват проблеми, включително и с функционирането на държавната система във важни сектори от обществения и икономически живот. Но това не трябва да ни демотивира в стремежа към положителна промяна. Ако отричаме всичко обаче, едва ли ще постигнем целите си.
– От нас нищо не зависи.
Отговор от НИ „Единение”:
– Явно имате предвид зависимостта ни от външни фактори – в политиката и икономиката. Има логика в разсъжденията Ви, тъй като действително участието ни в най-голямото междудържавно обединение ЕС налага обвързаности, които не винаги отговарят на конкретните ни национални интереси. Членството ни в Евросъюза обаче дава и редица възможности за по-бързо развитие, приобщава ни към една система, която независимо от своите несъвършенства, открива пътища за преодоляване на изостаналостта и напредък. По-сложно се оказва взаимодействието ни с най-влиятелните международни фактори извън еврозоната. Там налагането на решения от позицията на влиянието и силата не винаги са рационални и в наш интерес. Вероятно това е поводът за Вашия песимизъм.

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

вижте повече

Концепция за развитие на земеделието

вижте повече

Образователната система на България

вижте повече

Туризмът –
ключова индустрия за България

вижте повече

наука на
високо експертно равнище

вижте повече

Културата и духовността на нацията

вижте повече

Сдружение Инициатива Единение - символ

Новини

по теми, събития, свързани и с дейността на сдружението

Много въпроси при старта на формулата 60-40

След приемането на закона за извънредното положение правителството спешно задейства мярката за подкрепа на фирмите по формулата 60-40, за което от бюджета се отделят 1,5 милиарда лева. Това стана на фона на бързото увеличаване на безработните. Вече над 10 000 са хората, загубили работата си поради трудностите на фирмите от разпространението на заразата Ковид-19 у нас и спирането на редица дейности.

Служби за Великден ще има и на открито

Християнските служби за предстоящите Великденски празници ще бъдат излъчвани по телевизията, както и онлайн. Посещенията на храмовете няма да бъдат напълно забранени, но ще се извършват при строго определени мерки, а свещениците ще се грижат вътре в тях да не се получава струпване на хора. МВР също ще следи за изпълнението на превантивните мерки, а също и за спазването на необходимата дистанция по време на службите извън храмовете.

Да не затваряме очите си пред проблемите на страната

Мерките и усилията на изпълнителната власт за овладяването на пандемията от коронавирус в страната бяха подкрепени в актуално обръщение на НИ „Единение“, което намери широк отзвук и породи редица коментари в обществото във връзка с навременната реакция и конкретните предложения на Сдружението. В интервю за БНР бившият заместник-министър на регионалното развитие Георги Георгиев, съучредител на НИ "Единение" посочи, че на този етап на кризата не трябва да се взема нов външен дълг.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми