Начало2020-01-24T11:50:09+02:00
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ОБРЪЩЕНИЕТО НА СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ" ПО ПОВОД НА КРИЗИСНОТО СЪСТОЯНИЕ В ОТЕЧЕСТВОТО. «» ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМЕНТАРА НА ЧЛ.-КОР. ИВАН ГРАНИТСКИ ЗА ПОРЕДНОТО НАСИЛИЕ НАД БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И ДУХОВНОСТ ЧРЕЗ „ПРЕВОДА” НА РОМАНА „ПОД ИГОТО” НА ИВАН ВАЗОВ. «» ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ТЕЗИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ" ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА СЕРИОЗНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. «» В ИНТЕРВЮТО НА АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ И БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ГОРИТЕ ВАЛЕНТИН КАРАМФИЛОВ ПРЕД ТЕЛЕВИЗИЯ БЪЛГАРИЯ ОН ЕЪР ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТГОВОРИ НА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАНИЕТО, НЕДОФИНАНСИРАНЕТО НА НАУКАТА И ПРОБЛЕМИТЕ В ГОРСКИЯ СЕКТОР И ЕКОЛОГИЯТА.
Сдружение Инициатива Единение - символ

Сдружение „Инициатива Единение“

екип от български учени и интелектуалци, по инициатива на акад. Стефан Воденичаров

ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВА „ЕДИНЕНИЕ”

Скъпи съотечественици,
Съдбата на Отечеството е съдба и отговорност на всеки от нас!
А Отечеството е в дълбока криза не от вчера и не в една област. Държавата се разпада, нацията е сред най-бързо изчезващите в света, доходите са унизителни, икономиката е инерционна и зависима, а държавният бюджет – зле събиран и разходван.
Няма нито една област, която да се развива нормално, а в повечето кризата е дълбока и трайна. Няма нито една реформа – в нито една област, с видим резултат. Има отделни успехи, но нито една значима положителна тенденция! В нито една сфера.

Вижте повече

КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА ЕДИНЕНИЕ

„Няма щастие без ред, няма ред без власт, няма власт без единство”
Едуард Булвер-Литън

български планиниУважаеми съотечественици, навлязохме стремглаво в 2020 година, един период на очаквания и надежди, но повече на сериозни предизвикателства. По всичко изглежда, че и този отрязък от родното летоброене няма да бъде лек. Защото пренесохме в него не само стореното добро, но и множество сериозни проблеми, които не само тежат, но и често направо препятстват нормалното ни развитие. Това води до обезверяването на хората, отнема желанието им за реакция, открива пътя пред апатията и примирението. Стига се дори и до определения за липса на държавност. А това е вече много тревожно, да не кажем – страшно.

Прочетете повече

НОВА ПОРЦИЯ ДУХОВНА ОТРОВА

Скверният опит да се „Превежда“ Иван Вазов

Член-кор. Иван ГранитскиКоментар на: Член-кор. Иван Гранитски

Читателю любезний, ти се чудиш, маеш и дивиш отгде идва нетърпимата воня напоследък в общественото пространство в нашето Отечество. Досега ти мислеше, че страдаме само от липса на държавност, от задълбочаващ се структурен и институционален разпад, от несигурност и хаос. Твоите наивност и простодушие са обясними – и ний като теб вярваме в доброто, справедливостта и световната хармония. Но тия дни вярата ни бе поразклатена от поредица духовни безчинства, нравствени плебейщини и други гнусни атаки срещу националната идентичност, чест и достойнство.

СЕДМИЦАТА

Втората България е част от нас

Милена ДимитроваАвтор: Любомир Михайлов

В медиите и в разговорите си често говорим за миграцията на българите, за ползите и вредите за страната ни от това социално явление, което ни съпътства още от първите години на прехода, започнал с политическите промени след 10 ноември 1989 г. Това наистина е много актуална тема, силно свързана с настоящето и бъдещето на нашата държава, видимо застрашена от обезлюдяване, ако масовата миграция и демографската криза продължат.

Прочетете повече >

ВЕСТИ +

ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Съвкупността от националните цели и приоритети за устойчиво развитие на България обуславят система от взаимно обвързани конкретни държавни политики за едновременното гарантиране на:

  • Съхранена национална идентичност в глобална и динамична среда;

  • Развита демократична държавност в многополюсен свят;

  • Устойчиво икономическо развитие в конкурентна глобална среда;

  • Стабилна система на националната сигурност;

  • Съдебна власт, според традиционните разбирания за справедливост;

  • Ефективна административна система, насочена към резултатност;

  • Приоритетно развитие на националния човешки капитал и информационното общество.

Условия за високо благосъстояние на българските граждани могат да бъдат създадени в добре функционираща държава с устойчив институционален ред.

ДИСКУСИОННА ЗОНА

Това е територията на свободното слово! Това е мястото, където всеки може да изрази мнение! Това е полето за сблъсък на идеи! Използвайте тази възможност по нелекия ни път към истината за България.

– Тези, чиито гласове се търгуват масово, са една друга бира. В България тази прослойка е с особен статут на привилегии.
Отговор от НИ „Единение”:
– Представителите на ромската общност наистина са най-податливи на тежките корупционни практики по време на избори. Това безспорно е свързано с ниския социален статут на тези хора, които продават гласовете си. Без да отричаме ужасното явление, трябва да си зададем и въпроса – прави ли се необходимото за категоричното пресичане на тази своеобразна търговия със съвест? Очевидно – не! Както са крайно недостатъчни и само кампанийни мерките за интегрирането на ромите в обществото през целия ни 30-годишен период след промените през 1989 година. Ето защо Вие говорите за „особен статут” на тези хора, който обаче важи в най-голяма степен за една отбрана прослойка на този етнос. Така че решението е в полето на държавата, която има механизми за разрешаването на задълбочаващия се проблем, но само с единен подход на отговорните фактори, а не с обслужването на конюнктурни интереси.
– Да не абсолютизираме представителната демокрация.
Отговор от НИ „Единение”:
– Прав сте. Поначало абсолютизирането на каквото и да било е крайност. А от историята знаем, че всяка крайност води до опасни резултати. Засега обаче демокрацията, но не нейният деформиран образ, се оказва най-подходящата форма за развитието на обществата. Така че ако следваме добросъвестно основните демократични принципи, то и резултатите ще бъдат налице в обозримо бъдеще.
– Докато изборите се провеждат с ТАЙНА НА ВОТА, резултатите ще са такива, защото:
1. В комисиите има застъпници само на участниците, всеки един от които не би имал нищо против да си „надпише” резултата.
2. При 12600+ секции само на територията на България, има само една организация, която може да осигури свои представители във всяка една секция в България – властимащите.
3. Машинното гласуване не е гаранция за честни избори. То не може да предотврати гласуването на „мъртвите”, а точно така се манипулират в най-голяма степен изборите.
Отговор от НИ „Единение”:
– Единствената сигурна гаранция за честни избори е зрелостта на демократичното общество. Тогава наистина е без значение по какъв начин се гласува, а всичко е въпрос на технология и рационалност. Тъй като ние все още сме отдалечени от тази реалност, то се търсят начини за предотвратяване на манипулациите с изборните резултати. Един от вариантите, може би, е машинното гласуване, но при строг и независим контрол, който да изключи спекулата със системата.
– За да има реална независимост, първо трябва да се освободим от зависимостите в нас. Да изчистим съвестта си и да действаме с нагласата, че това, което правим, е за бъдещето на децата, народа и държавата ни.
Отговор от НИ „Единение”:
– Прекрасно сте го казали. И много правилно. Бихме добавили само, че преодоляването на зависимостите в нас изисква и усилия на волята. Защото с гражданска пасивност и празно критикарство едва ли ще се постигнат хубавите цели, които очертавате за бъдещето на всеки един, а и на всички българи заедно.
– Каква независимост, когато няма държава. Има територия, която ползваме. Всичко останало е фалш и прах.
Отговор от НИ „Единение”:
– Не трябва да изпадате в униние, независимо от състоянието в държавата. А що се отнася до „територията”, то ние всички не трябва да имаме нагласата, че се ползваме от нея, а всеки поотделно да я възприема като свое Отечество, за което трябва да милее и работи. Иначе наистина съществуват проблеми, включително и с функционирането на държавната система във важни сектори от обществения и икономически живот. Но това не трябва да ни демотивира в стремежа към положителна промяна. Ако отричаме всичко обаче, едва ли ще постигнем целите си.
– От нас нищо не зависи.
Отговор от НИ „Единение”:
– Явно имате предвид зависимостта ни от външни фактори – в политиката и икономиката. Има логика в разсъжденията Ви, тъй като действително участието ни в най-голямото междудържавно обединение ЕС налага обвързаности, които не винаги отговарят на конкретните ни национални интереси. Членството ни в Евросъюза обаче дава и редица възможности за по-бързо развитие, приобщава ни към една система, която независимо от своите несъвършенства, открива пътища за преодоляване на изостаналостта и напредък. По-сложно се оказва взаимодействието ни с най-влиятелните международни фактори извън еврозоната. Там налагането на решения от позицията на влиянието и силата не винаги са рационални и в наш интерес. Вероятно това е поводът за Вашия песимизъм.

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

вижте повече

Концепция за развитие на земеделието

вижте повече

Образователната система на България

вижте повече

Туризмът –
ключова индустрия за България

вижте повече

наука на
високо експертно равнище

вижте повече

Културата и духовността на нацията

вижте повече

Сдружение Инициатива Единение - символ

Новини

по теми, събития, свързани и с дейността на сдружението

Кадрови колабс надвисва над АЕЦ „Козлодуй“

Над 780 специалисти си тръгват от атомната електроцентрала до пет години, а нови няма. Недостигът на ядрени енергетици се очаква да бъде най-остър към 2025 г., когато предстои пенсионирането на над 780 специалисти. Това е 22% от персонала на единствената АЕЦ у нас - служители, заети пряко в експлоатацията и ремонта на двата блока, при това заемащи ръководни позиции и притежаващи огромен ръководен, административен и експлоатационен опит.

Прецедент ли е пловдивският „Дом на ужасите”?

През изминалите дни България бе шокирана от телевизионен репортаж на уважавана медия, в който се вижда брутално, нечовешко отношение към обитателите на Център от „семеен тип“ в Пловдив за хора с деменция. Записът е направен от поставена в помещенията камера от Калинка Ненова, внучка на 84-годишна жена, която е една от настанените в центъра.

Държавата прави ВиК мегахолдинг за милиард

Във водовъртежа на трескавата активност на правителството в отговор на водната криза в Перник и опасността от подобен провал в други градове на страната се роди идеята да се учреди ВиК холдинг под шапката на регионалното министерство. На бюджета тази мащабна структура ще струва 1 милиард лева, а нейните задължения ще включват изграждане и ремонт на водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми