Начало2019-05-23T13:33:22+02:00
Сдружение Инициатива Единение - символ

Сдружение „Инициатива Единение“

екип от български учени и интелектуалци, по инициатива на акад. Стефан Воденичаров

Декларация на Национална инициатива Eдинение – гр. София
Прочетете декларацията

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СМЕ ЕДИННИ?

В условията на глобална несигурност страната ни повече от всякога се нуждае от гаранция за своето развитие, от устойчива икономическа стабилност и растеж. На България в този момент преди всичко й е нужно единение, определяне и отстояване на националните цели и приоритети, извеждане на предно място на икономическите, социалните, демографските проблеми и тяхното решение, национално съгласие за решаване на кризисната ситуация в здравеопазването, образователната и пенсионната система, възраждане на малкия и средния бизнес, премахване на диспропорциите на селското стопанство и др.

Прочетете повече >

СЕДМИЦАТА

Ден за единение

Има моменти, в които наистина сме заедно. Загърбваме политическите крамоли, различията от всякакъв вид в сложния ни живот, пък и се отдаваме на истинския и светъл български празник. Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост ни сближава, кара ни да се чувстваме горди българи. Защото на 24 май честваме епохалното дело на светите братя Кирил и Методий със създаването на глаголицата, но и постиженията и стремежите ни в необятната територия на познанието и духа.

Прочетете повече >

ВЕСТИ +

ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Съвкупността от националните цели и приоритети за устойчиво развитие на България обуславят система от взаимно обвързани конкретни държавни политики за едновременното гарантиране на:

  • Съхранена национална идентичност в глобална и динамична среда;

  • Развита демократична държавност в многополюсен свят;

  • Устойчиво икономическо развитие в конкурентна глобална среда;

  • Стабилна система на националната сигурност;

  • Съдебна власт, според традиционните разбирания за справедливост;

  • Ефективна административна система, насочена към резултатност;

  • Приоритетно развитие на националния човешки капитал и информационното общество.

Условия за високо благосъстояние на българските граждани могат да бъдат създадени в добре функционираща държава с устойчив институционален ред.

АКЦЕНТ ПО ТЕМИТЕ

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

вижте повече

Концепция за развитие на земеделието

вижте повече

Образователната система на България

вижте повече

Туризмът –
ключова индустрия за България

вижте повече

наука на
високо експертно равнище

вижте повече

Културата и духовността на нацията

вижте повече

Сдружение Инициатива Единение - символ

Новини

по теми и събития, свързани с дейността на сдружението

Честит празник, българи! Честит 24 май!

На 24 май честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. На този ден в България се отбелязва националният празник на просветата, културата и създаването на глаголицата от Кирил и Методий, известни [...]

Читалищата готвят национален протест в навечерието на 24 май

Ръководствата на читалищата у нас излизат на масов протест на 23 май от 11:00 ч. пред Министерството на културата. Причината - новата нормативна промяна, която изисква вписването на председателя на читалището като юридическо лице в [...]

Вандализъм в „Магурата”

Вандали оскверниха известните древни рисунки в пещерата „Магурата”. Поставили пошло имената си в зоната на сътвореното и в праисторическата епоха. Вероятно са искали да останат във вечността, пишейки върху вечността. Но не им се получи. Обществото реагира гневно на новината. Сега остава да видим реакцията на правоохранителните органи.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми