Начало2020-02-25T16:05:03+02:00
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ОБРЪЩЕНИЕТО НА СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ" ПО ПОВОД НА КРИЗИСНОТО СЪСТОЯНИЕ В ОТЕЧЕСТВОТО. «» ВИЖТЕ ИНТЕРВЮТАТА НА АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ ПРЕД СТОЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ И ПЕЧАТНИ МЕДИИ, В КОИТО ИНИЦИАТОРЪТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ” ОЧЕРТАВА НАЙ-АКТУАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ У НАС, КАКТО И НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ «» СЛЕДЕТЕ НАШИТЕ КОМЕНТАРИ ПО ГЛАВНИТЕ ТЕМИ НА ДЕНЯ, ЗА ДА ОТКРИЕТЕ ЕДИН ОБЕКТИВЕН ПОГЛЕД КЪМ ПРОЦЕСИТЕ У НАС «» В РУБРИКАТА „ДИСКУСИОННА ЗОНА” ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТГОВОРИТЕ НА НИ „ЕДИНЕНИЕ” ПО ПОВОД НА ИЗРАЗЕНИ СТАНОВИЩА НА НАШИ ЧИТАТЕЛИ КЪМ ПУБЛИКАЦИИ В САЙТА
Сдружение Инициатива Единение - символ

Сдружение „Инициатива Единение“

екип от български учени и интелектуалци, по инициатива на акад. Стефан Воденичаров

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СМЕ ЕДИННИ?

„Който не е в единство със себе си, той не е свободен“.
/Готфрид Вилхелм фон Лайбниц/

В условията на глобална несигурност страната ни повече от всякога се нуждае от гаранция за своето развитие, от устойчива икономическа стабилност и растеж. На България в този момент преди всичко й е нужно единение, определяне и отстояване на националните цели и приоритети, извеждане на предно място на икономическите, социалните, демографските проблеми и тяхното решение, национално съгласие за решаване на кризисната ситуация в здравеопазването, образователната и пенсионната система, възраждане на малкия и средния бизнес, премахване на диспропорциите на селското стопанство и др.

Прочетете повече >

ИНТЕРВЮ НА АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ ПРЕД ВЕСТНИК „БАНКЕРЪ”

Ние имаме дълг към следващите поколения

 • Единение може да бъде постигнато между хора, които се чувстват българи със сърцето си.
 • Целият процес през изминалите 30 години е низходящ.
 • Всички управляващи в периода на прехода имаха хоризонт до следващите избори.
 • Демографската катастрофа е сериозно зло, срещу което никой не предприема мерки.
 • Властта се е превърнала в политическо самохвалство.
 • Желанието ни е политическите сили да седнат заедно с експертите и очертаят същността на реформите.
 • Имам усещането, че българските индустриалци и работодатели започват да преосмислят своето поведение, а те са и главните данъкоплатци. Може би с тях ще намерим един общ език.

Вижте още актуални интервюта на акад. Стефан Воденичаров

КАМЪК В БЛАТОТО

блатоАвтор: Николай Коев

През целия ни злополучен преход по-голямата част от българския народ живее с тягостното чувство за накърнени права. Справедливостта загърби живота на съотечествениците, обезвери ги и отвори вратите към пагубното за всяка нация безверие. Това опасно явление е пряк резултат от ограбването на честния труд на хората, разрушаването и присвояването на материалните активи на държавата, съпътстващата ни в годините назад, но и продължаващата до днес корупция на всички равнища, некомпетентност и политическо нагаждачество. Силно изразената партизация и мандатно мислене странят от постигането дори на минимално ЕДИНСТВО за достойно вписване в новото време и излизане от унизителната посредственост и бедност. В замяна обаче и сега се предлагат отново политически обагрени акции с елементи на популизъм, някои от които безспорно полезни, а други обречени предварително на неуспех заради безвъзвратно отминалото време и майсторски изпипаната юридическа адекватност. Така че галещата слуха на онеправданите българи инициативност на главния прокурор за търсене на отговорност за приватизационните сделки можем да оприличим като хвърляне на камък в блатото. Има шум, разплискване в различни посоки, раздвижване на мътилката с последващо… успокояване на повърхността и утаяване на тинята. Вярна на своето разбиране за обективно осветляване на злободневни въпроси на деня, НИ „Единение” ви предлага да се запознаете с различни становища за отново повдигнатата тема за отговорността при приватизацията.

Прочетете повече

СЕДМИЦАТА

Левски ни сочи пътя, трябва да го следваме!

147-а годишнина от гибелта на Васил ЛевскиКоментар: Любомир Михайлов

Много и с различен знак събития се случиха през изтеклата седмица. Но особено внимание и коментари предизвика отбелязването на 147-та годишнина от гибелта Васил Левски. По традиция участници в инициативите в София и страната носеха портрети на Апостола и български знамена, плакати с неговите безсмъртни като легендарното му дело послания. „Целта ни е да покажем, че не сме загърбили примера на Левски и пазим свято заветите му. Те са наше национално богатство, те могат да ни помогнат да осъществим идеята за чиста и свята република и ние искаме политическите сили да ги следват, а не да странят от тях“, зовяха хората и не прикриваха надеждата си, че ще бъдат чути в тежкото ни разделно време.

Прочетете повече >

ВЕСТИ +

ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Съвкупността от националните цели и приоритети за устойчиво развитие на България обуславят система от взаимно обвързани конкретни държавни политики за едновременното гарантиране на:

 • Съхранена национална идентичност в глобална и динамична среда;

 • Развита демократична държавност в многополюсен свят;

 • Устойчиво икономическо развитие в конкурентна глобална среда;

 • Стабилна система на националната сигурност;

 • Съдебна власт, според традиционните разбирания за справедливост;

 • Ефективна административна система, насочена към резултатност;

 • Приоритетно развитие на националния човешки капитал и информационното общество.

Условия за високо благосъстояние на българските граждани могат да бъдат създадени в добре функционираща държава с устойчив институционален ред.

ДИСКУСИОННА ЗОНА

Това е територията на свободното слово! Това е мястото, където всеки може да изрази мнение! Това е полето за сблъсък на идеи! Използвайте тази възможност по нелекия ни път към истината за България.

– Какви конкретни стъпки трябва да се предприемат?
Отговор от НИ „Единение”:
– Желанието Ви за по-голяма конкретика е напълно обосновано. Та нали цели три десетилетия, цяло едно поколение, все говорим общи приказки – за евроинтеграция, за лоялност към партньорите, за пазарна икономика, за ценности, за възраждане на икономиката, за темпове на растеж, за национални интереси, за преосмисляне на миналото и т.н. и т.н. без край. В резултат горе-долу всичко изброено си остава само добри намерения без покритие. Реалността показва, че държавата и държавността ни са поставени под въпрос, мнозинството от хората живеят бедно в условия на засилваща се бездуховност и направо – отчаяние. Ето защо, осъзнавайки всичко това, Сдружение „Инициатива Единение” предприе конкретни действия за налагане на експертност при решаването на болните въпроси пред обществото. Започна се от изработването от истински, а не мними специалисти, на анализи и програми за развитие в отделните направления на живота. Следващата стъпка, пак целенасочена, е да бъде организирана широка дискусия на политици, общественици, представители на гражданското общество, които да седнат заедно на една „Кръгла маса” и приемат конкретни решения за нашето по-нататъшно развитие. Този, силно се надяваме, честен разговор може да се осъществи и в различна политическа обстановка – действащ, служебен или експертен кабинет. Важно е в крайна сметка да напуснем порочния кръг на непрекъснато възпроизвеждащи се проблеми, които не ни водят напред. Напротив, връщат ни много назад и отдалечават от нормалността, към която всички се стремим. Програмите и целите на „Единение” са насочени единствено към мобилизиране на енергията на обществото около конкретни цели, формулирани от най-добрите експерти, подкрепени и от упълномощените в момента политически фактори. В нашите действия няма елементи на кариеризъм и „политическа коректност”, а единствено сериозни усилия за прогонване на апатията и отчаянието и излизане от състоянието на задълбочаваща се и всестранна криза чрез целенасочени мерки за спасение на Отечеството.
– Вие наистина ли мислите, че народът е толкова късопаметен?
Отговор от НИ „Единение”:
– Действително нищо не трябва да се забравя. Има добри и лоши спомени, към които човешката ни природа ни кара да се връщаме периодично и по различни поводи. Едва ли е рационално обаче да живеем само със спомените. Днешните предизвикателства пред държавата ни са достатъчен аргумент за активност и насочване на положителна енергия към развитие, от което повече от всякога се нуждаем с оглед на сегашното състояние в държавата. Ако обаче поставяме под съмнение всичко и всеки, пък и свързваме определена полезна за обществото активност с минали събития и факти, то неусетно се превръщаме в хора от друго време, неспособни да възприемат това, което ни се случва, пък и другото, което трябва да се направи за избавяне от унизителната посредственост.
– Иска ми се да вярвам, но винаги ми свети червен светофар, ха, ха, светва жълтичко…, пак червено със синичко, жълтичко и едни непознати цветове, които не припознавам.
Отговор от НИ „Единение”:
– Доста обезверяване струи от Вашата реакция. Вероятно има и причина за това. Много ни лъгаха през годините и продължават да го правят. Затова, както се казва, „хората вяра не хващат”. И въпреки всичко трябва да се търси някаква по-сигурна опора, тъй като в противен случай не ни чака нищо добро. Без да претендираме, че сме открили универсалната „формула на спасението”, то нашето Сдружение не пести усилията си да внуши на управляващите от всички цветове и нюанси необходимостта от строга експертност при формулирането на целите и пътищата за тяхното постижение. Вярвам ще се съгласите, че до нерадостното положение днес стигнахме с голямата помощ на т.н. „калинки” във всички области на обществения ни, политически и стопански живот. Тоест, борбата с некомпетентността, необуздания кариеризъм и корупцията, съчетани с пословичната народна апатия, са в основата на българската национална драма днес. Трябва ли да чакаме да стане още по-лошо?!
– За да има реална независимост, първо трябва да се освободим от зависимостите в нас. Да изчистим съвестта си и да действаме с нагласата, че това, което правим, е за бъдещето на децата, народа и държавата ни.
Отговор от НИ „Единение”:
– Прекрасно сте го казали. И много правилно. Бихме добавили само, че преодоляването на зависимостите в нас изисква и усилия на волята. Защото с гражданска пасивност и празно критикарство едва ли ще се постигнат хубавите цели, които очертавате за бъдещето на всеки един, а и на всички българи заедно.
– Каква независимост, когато няма държава. Има територия, която ползваме. Всичко останало е фалш и прах.
Отговор от НИ „Единение”:
– Не трябва да изпадате в униние, независимо от състоянието в държавата. А що се отнася до „територията”, то ние всички не трябва да имаме нагласата, че се ползваме от нея, а всеки поотделно да я възприема като свое Отечество, за което трябва да милее и работи. Иначе наистина съществуват проблеми, включително и с функционирането на държавната система във важни сектори от обществения и икономически живот. Но това не трябва да ни демотивира в стремежа към положителна промяна. Ако отричаме всичко обаче, едва ли ще постигнем целите си.
– От нас нищо не зависи.
Отговор от НИ „Единение”:
– Явно имате предвид зависимостта ни от външни фактори – в политиката и икономиката. Има логика в разсъжденията Ви, тъй като действително участието ни в най-голямото междудържавно обединение ЕС налага обвързаности, които не винаги отговарят на конкретните ни национални интереси. Членството ни в Евросъюза обаче дава и редица възможности за по-бързо развитие, приобщава ни към една система, която независимо от своите несъвършенства, открива пътища за преодоляване на изостаналостта и напредък. По-сложно се оказва взаимодействието ни с най-влиятелните международни фактори извън еврозоната. Там налагането на решения от позицията на влиянието и силата не винаги са рационални и в наш интерес. Вероятно това е поводът за Вашия песимизъм.

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

вижте повече

Концепция за развитие на земеделието

вижте повече

Образователната система на България

вижте повече

Туризмът –
ключова индустрия за България

вижте повече

наука на
високо експертно равнище

вижте повече

Културата и духовността на нацията

вижте повече

Сдружение Инициатива Единение - символ

Новини

по теми, събития, свързани и с дейността на сдружението

Тол системата в задънена улица

Тол системата за платено преминаване по пътищата на тежкотоварни автомобили в страната трябваше да тръгне в пълен обем до 1 март. Неуредици и скандали около нейното въвеждане наложиха обаче отлагане до 27 март, когато се очаква да бъдат монтирани прословутите бордови устройства и тракери за таксуване. До тогава шофьорите ще използват т.нар. маршрутни карти за изминато разстояние.

Коронавирусът – мерки и проблеми

На свикан Съвет по сигурността на 24 февруари бяха набелязани извънредни мерки за борба с бързото разпространение на коронавируса, който от Китай се пренася и на други места по света, включително и в редица европейски държави. До преди дни България се пазеше от вируса само по въздуха, но сега вече това се прави и по земя. Във всички гранични пунктове се въвеждат извънредни мерки за сигурност.

Лекарският съюз подпомага студенти медици

45 студенти по медицина, постигнали отличен успех в обучението, получиха едногодишни стипендии от Българския лекарски съюз (БЛС). Инициативата се осъществява за осма поредна година с подкрепата на фирми от фармацевтичната индустрия и е част от програмата на браншовия съюз за задържане на младите медици в България.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми