Начало2019-12-10T15:08:40+02:00
ПРОЧЕТЕТЕ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ИНТЕРВЮТО С ПРОФ. ТРЕНДАФИЛ МИТЕВ ЗА ПРОЦЕСИТЕ В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, НЕГОВИТЕ ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ МЛАДАТА РЕПУБЛИКА И НА БАЛКАНИТЕ. «» ПРОЧЕТЕТЕ ИНТЕРВЮТАТА В САЙТА НА НИ „ЕДИНЕНИЕ” ПО ПОВОД НА 30 ГОДИНИ ОТ ПРЕХОДА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ. «» ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТГОВОРИ ОТ КОМПЕТЕНТНИ СЪБЕСЕДНИЦИ НА МНОГО ОТ ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НИ ВЪЛНУВАТ И ДНЕС - ЦЕЛИ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ НА 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА. «» ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СТАНОВИЩАТА НА АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ ПО АКТУАЛНИ ТЕМИ НА ДЕНЯ ПРЕД ВЕСТНИК „СТАНДАРТ”.
Сдружение Инициатива Единение - символ

Сдружение „Инициатива Единение“

екип от български учени и интелектуалци, по инициатива на акад. Стефан Воденичаров

С АПОСТОЛСКА ВСЕОТДАЙНОСТ КЪМ ЕДИНЕНИЕ

плакат - 30 години след промяната на 10 ноември

Това е плакатът на НИ „Единение”, който провокира подчертан интерес сред българската общественост в дните, когато отбелязваме 30-годишнината от началото на прехода към демокрация в България. Вгледайте се в лицата, вгледайте се в делата, вгледайте се в резултатите от тези три десетилетия от новата история на Отечеството. Оправдаха ли се надеждите? Какво постигнахме и загубихме? Можем ли така разединени да вървим напред, въздигаме България и я приближаваме до развитите европейски народи? Творбата на талантливия художник Красимир Тодоров дава много поводи за размисъл.

Прочетете повече >

Професор Трендафил Митев пред Национална Инициатива Единение

Потомството няма да ни прости, ако допуснем в ЕС да влезе неомакедонизмът

професор Трендафил МитевИнтервю на Любомир Михайлов

 • На политическата сцена в Северна Македония ще е доста горещо и драматично през първата половина на 2020 г.
 • Албанските политици в страната ще продължат досегашния си курс и ще подкрепят евроинтеграцията.
 • Ако се стигне до трето отлагане на поканата към Скопие, управляващите трябва де се сърдят на себе си.
 • Македонската страна от смесената комисия по исторически и образователни въпроси протака работата и се стреми да оставя отворена вратичка за разпространението на македонистките тези и в границите на ЕС.
 • България трябва да поиска подготвянето на анекс към Договора от 2017 г. в духа на декларацията от 10 октомври т.г., за да се защитят фундаменталните ни национални интереси.

Прочетете цялото интервю.

Интервю на инициатора на НИ „Единение” академик Стефан Воденичаров за вестник „Стандарт”

Хората могат да се обединят само със сърцата си в интерес на България

акад. Стефан Воденичаров

 • Има хубави промени, но българите не се чувстват щастливи.
 • Заминаването на младите в чужбина е знак, че трите десетилетия след промяната не са преминали според очакванията.
 • Ако до 2025 година не се вземат кардинални мерки, процесът с демографията става необратим.
 • За 30 години не помислихме каква искаме да бъде страната ни.
 • Бедни сме, защото имаме суровинна икономика и не произвеждаме стоки с висока добавена стойност.

Прочетете цялото интервю.

СЕДМИЦАТА

Сдружение „Инициатива Единение“ със свой вестник

представяне на вестник „Единение“Сдружение НИ “Единение”, инициирано преди четири години от акад. Стефан Воденичаров, вече има свое печатно издание – „Единение“, след като от няколко години публикации на важната тема, това какви трябва да бъдат националните цели и приоритети на България, за да се развива нормално и с благополучие страната, се публикуват на сайта. Първият брой на вестник „Единение“ бе представен в софийския хотел „Анел“.

Прочетете повече >

ВЕСТИ +

ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Съвкупността от националните цели и приоритети за устойчиво развитие на България обуславят система от взаимно обвързани конкретни държавни политики за едновременното гарантиране на:

 • Съхранена национална идентичност в глобална и динамична среда;

 • Развита демократична държавност в многополюсен свят;

 • Устойчиво икономическо развитие в конкурентна глобална среда;

 • Стабилна система на националната сигурност;

 • Съдебна власт, според традиционните разбирания за справедливост;

 • Ефективна административна система, насочена към резултатност;

 • Приоритетно развитие на националния човешки капитал и информационното общество.

Условия за високо благосъстояние на българските граждани могат да бъдат създадени в добре функционираща държава с устойчив институционален ред.

ДИСКУСИОННА ЗОНА

Това е територията на свободното слово! Това е мястото, където всеки може да изрази мнение! Това е полето за сблъсък на идеи! Използвайте тази възможност по нелекия ни път към истината за България.

– Тези, чиито гласове се търгуват масово, са една друга бира. В България тази прослойка е с особен статут на привилегии.
Отговор от НИ „Единение”:
– Представителите на ромската общност наистина са най-податливи на тежките корупционни практики по време на избори. Това безспорно е свързано с ниския социален статут на тези хора, които продават гласовете си. Без да отричаме ужасното явление, трябва да си зададем и въпроса – прави ли се необходимото за категоричното пресичане на тази своеобразна търговия със съвест? Очевидно – не! Както са крайно недостатъчни и само кампанийни мерките за интегрирането на ромите в обществото през целия ни 30-годишен период след промените през 1989 година. Ето защо Вие говорите за „особен статут” на тези хора, който обаче важи в най-голяма степен за една отбрана прослойка на този етнос. Така че решението е в полето на държавата, която има механизми за разрешаването на задълбочаващия се проблем, но само с единен подход на отговорните фактори, а не с обслужването на конюнктурни интереси.
– Да не абсолютизираме представителната демокрация.
Отговор от НИ „Единение”:
– Прав сте. Поначало абсолютизирането на каквото и да било е крайност. А от историята знаем, че всяка крайност води до опасни резултати. Засега обаче демокрацията, но не нейният деформиран образ, се оказва най-подходящата форма за развитието на обществата. Така че ако следваме добросъвестно основните демократични принципи, то и резултатите ще бъдат налице в обозримо бъдеще.
– Докато изборите се провеждат с ТАЙНА НА ВОТА, резултатите ще са такива, защото:
1. В комисиите има застъпници само на участниците, всеки един от които не би имал нищо против да си „надпише” резултата.
2. При 12600+ секции само на територията на България, има само една организация, която може да осигури свои представители във всяка една секция в България – властимащите.
3. Машинното гласуване не е гаранция за честни избори. То не може да предотврати гласуването на „мъртвите”, а точно така се манипулират в най-голяма степен изборите.
Отговор от НИ „Единение”:
– Единствената сигурна гаранция за честни избори е зрелостта на демократичното общество. Тогава наистина е без значение по какъв начин се гласува, а всичко е въпрос на технология и рационалност. Тъй като ние все още сме отдалечени от тази реалност, то се търсят начини за предотвратяване на манипулациите с изборните резултати. Един от вариантите, може би, е машинното гласуване, но при строг и независим контрол, който да изключи спекулата със системата.
– За да има реална независимост, първо трябва да се освободим от зависимостите в нас. Да изчистим съвестта си и да действаме с нагласата, че това, което правим, е за бъдещето на децата, народа и държавата ни.
Отговор от НИ „Единение”:
– Прекрасно сте го казали. И много правилно. Бихме добавили само, че преодоляването на зависимостите в нас изисква и усилия на волята. Защото с гражданска пасивност и празно критикарство едва ли ще се постигнат хубавите цели, които очертавате за бъдещето на всеки един, а и на всички българи заедно.
– Каква независимост, когато няма държава. Има територия, която ползваме. Всичко останало е фалш и прах.
Отговор от НИ „Единение”:
– Не трябва да изпадате в униние, независимо от състоянието в държавата. А що се отнася до „територията”, то ние всички не трябва да имаме нагласата, че се ползваме от нея, а всеки поотделно да я възприема като свое Отечество, за което трябва да милее и работи. Иначе наистина съществуват проблеми, включително и с функционирането на държавната система във важни сектори от обществения и икономически живот. Но това не трябва да ни демотивира в стремежа към положителна промяна. Ако отричаме всичко обаче, едва ли ще постигнем целите си.
– От нас нищо не зависи.
Отговор от НИ „Единение”:
– Явно имате предвид зависимостта ни от външни фактори – в политиката и икономиката. Има логика в разсъжденията Ви, тъй като действително участието ни в най-голямото междудържавно обединение ЕС налага обвързаности, които не винаги отговарят на конкретните ни национални интереси. Членството ни в Евросъюза обаче дава и редица възможности за по-бързо развитие, приобщава ни към една система, която независимо от своите несъвършенства, открива пътища за преодоляване на изостаналостта и напредък. По-сложно се оказва взаимодействието ни с най-влиятелните международни фактори извън еврозоната. Там налагането на решения от позицията на влиянието и силата не винаги са рационални и в наш интерес. Вероятно това е поводът за Вашия песимизъм.

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

вижте повече

Концепция за развитие на земеделието

вижте повече

Образователната система на България

вижте повече

Туризмът –
ключова индустрия за България

вижте повече

наука на
високо експертно равнище

вижте повече

Културата и духовността на нацията

вижте повече

Сдружение Инициатива Единение - символ

Новини

по теми, събития, свързани и с дейността на сдружението

Сдружение „Инициатива Единение“ със свой вестник

Сдружение НИ “Единение”, инициирано преди четири години от акад. Стефан Воденичаров, вече има свое печатно издание – „Единение“, след като от няколко години публикации на важната тема, това какви трябва да бъдат националните цели и приоритети на България, за да се развива нормално и с благополучие страната, се публикуват на сайта. Първият брой на вестник „Единение“ бе представен в софийския хотел „Анел“.

Проектозаконът за туризма: Много въпроси, малко отговори

Министърът на туризма ще казва кой курорт е национален, а общинските съвети ще решават в коя част на курорта ще може да се вдига шум и в коя не. Това предвижда проект за промени в Закона за туризма на правителството, който беше приет на първо четене в парламента. Дебатите по него предизвикаха сблъсък между лидера на НФСБ Валери Симеонов и министъра на туризма Николина Ангелкова.

Тревога: PISA отново посочи срив на средното образование в България

Половината ученици в България нямат базисни умения и познания, показват данните от последното изследване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), базирано на данни от 2018 г. То е най-мащабното и представително изследване на нивата на образованост на средношколците, което се прави на всеки три години.

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми