Начало2019-03-13T10:34:30+00:00
Сдружение Инициатива Единение - символ

Сдружение „Инициатива Единение“

екип от български учени и интелектуалци, по инициатива на акад. Стефан Воденичаров

Обръщение до НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ и ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Прочетете обръщението

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СМЕ ЕДИННИ?

В условията на глобална несигурност страната ни повече от всякога се нуждае от гаранция за своето развитие, от устойчива икономическа стабилност и растеж. На България в този момент преди всичко й е нужно единение, определяне и отстояване на националните цели и приоритети, извеждане на предно място на икономическите, социалните, демографските проблеми и тяхното решение, национално съгласие за решаване на кризисната ситуация в здравеопазването, образователната и пенсионната система, възраждане на малкия и средния бизнес, премахване на диспропорциите на селското стопанство и др.

Прочетете повече >

ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Съвкупността от националните цели и приоритети за устойчиво развитие на България обуславят система от взаимно обвързани конкретни държавни политики за едновременното гарантиране на:

  • Съхранена национална идентичност в глобална и динамична среда;

  • Развита демократична държавност в многополюсен свят;

  • Устойчиво икономическо развитие в конкурентна глобална среда;

  • Стабилна система на националната сигурност;

  • Съдебна власт, според традиционните разбирания за справедливост;

  • Ефективна административна система, насочена към резултатност;

  • Приоритетно развитие на националния човешки капитал и информационното общество.

Условия за високо благосъстояние на българските граждани могат да бъдат създадени в добре функционираща държава с устойчив институционален ред.

АКЦЕНТ ПО ТЕМИТЕ

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

вижте повече

Концепция за развитие на земеделието

вижте повече

Образователната система на България

вижте повече

Туризмът –
ключова индустрия за България

вижте повече

наука на
високо експертно равнище

вижте повече

Културата и духовността на нацията

вижте повече

Сдружение Инициатива Единение - символ

Новини

по теми и събития, свързани с дейността на сдружението

Световен ден на книгата и авторското право

Днес, 23 април, светът празнува Деня на книгата и авторското право. Датата е избрана, тъй като на днешния ден умират двама от най-големите автори, които познава човечеството - Шекспир и Мигел де Сервантес. На днешния [...]

Велики Вторник е!

На Велики вторник от Страстната седмица в църквата се чете освен притчата за талантите, тази за десетте девици. В тази притча се говори за пет мъдри и пет неразумни девици, а се подразбира пет мъдри [...]

Реновираха експозицията на къща музей „Ласло Наги“ в Смолян

Реновирана е експозицията на къща музей „Ласло Наги“ в Смолян по договор с посолството на Унгария в България и Унгарския културен институт, съобщиха от Регионалния исторически музей. Дейностите са част от мащабен проект за обновяване [...]

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми