Начало2018-10-16T20:56:49+00:00
Сдружение Инициатива Единение - символ

Сдружение „Инициатива Единение“

екип от български учени и интелектуалци, по инициатива на акад. Стефан Воденичаров

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СМЕ ЕДИННИ?

В условията на глобална несигурност страната ни повече от всякога се нуждае от гаранция за своето развитие, от устойчива икономическа стабилност и растеж. На България в този момент преди всичко й е нужно единение, определяне и отстояване на националните цели и приоритети, извеждане на предно място на икономическите, социалните, демографските проблеми и тяхното решение, национално съгласие за решаване на кризисната ситуация в здравеопазването, образователната и пенсионната система, възраждане на малкия и средния бизнес, премахване на диспропорциите на селското стопанство и др.

Прочетете повече >

ОСНОВНИ НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Съвкупността от националните цели и приоритети за устойчиво развитие на България обуславят система от взаимно обвързани конкретни държавни политики за едновременното гарантиране на:

  • Съхранена национална идентичност в глобална и динамична среда;

  • Развита демократична държавност в многополюсен свят;

  • Устойчиво икономическо развитие в конкурентна глобална среда;

  • Стабилна система на националната сигурност;

  • Съдебна власт, според традиционните разбирания за справедливост;

  • Ефективна административна система, насочена към резултатност;

  • Приоритетно развитие на националния човешки капитал и информационното общество.

Условия за високо благосъстояние на българските граждани могат да бъдат създадени в добре функционираща държава с устойчив институционален ред.

АКЦЕНТ ПО ТЕМИТЕ

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

вижте повече

Концепция за развитие на земеделието

вижте повече

Образователната система на България

вижте повече

Туризмът –
ключова индустрия за България

вижте повече

наука на
високо експертно равнище

вижте повече

Културата и духовността на нацията

вижте повече

Сдружение Инициатива Единение - символ

Новини

по теми и събития, свързани с дейността на сдружението

Разкриването на Голямата епископска базилика в Пловдив напредва

Със специална система от матови стъкла, която се използва за пръв път в България, ще бъде покрита Голямата епископска базилика в Пловдив, когато добие завършен вид. Изграждането на мащабния проект напредва с огромни темпове и [...]

120 години от рождението на Дечко Узунов отбелязват днес в Казанлък

Изложба с живописни и акварелни картини и рисунки на Дечко Узунов откриват днес на рождения му ден, 22 февруари, в Казанлък. Три галерии са обединили сили за подреждането на експозицията в родния му град. Творбите [...]

Будител показва на ученици русенските пътеки на Апостола

В СУ „Възраждане“ в Русе бе проведен ежегодния „Урок по родолюбие“ на тема „Възрожденските европейски измерения на свободата в Русе“. Проявата е със съдействието на Клуб за исторически реконструкции „Традиционеръ“ – Русе (към НЧ „Христо [...]

Станете част от бъдещето на България
участвайте в дискусиите на нашия форум, по ключови за страната теми